INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI ČERVNU 2019 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI ČERVNU 2019
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách v měsíci červnu 2019

„Vodovod a kanalizace Klatovy-Točník“ – výstavba nového vodovodu, splaškové a výtlačné kanalizace s příslušenstvím, přeložka plynovodu a kabelu NN a výstavba veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
Od 29.04.2019 – cca do 31.08.2019 úplná uzavírka silnice III/11766 v úseku od křiž. se silnicí III/11767, směr Vícenice, ke konci obce Točník, ve směru na Klatovy.
Křižovatka v trase Dehtín-Předslav zůstane průjezdná. Linková autobusová doprava bude jezdit po náhradní trase Vícenice, Dehtín, Štěpánovice, Klatovy.

„Rekonstrukce inženýrských sítí Jungmannova ulice“ – rekonstrukce plynovodu, kanalizace, vodovodu, pokládka kabelu T-MOBILE, rekonstrukce lamp a kabelu VO, celoplošná oprava povrchu vozovky a chodníků.
Termíny provedení: plynovod – již proveden v roce 2018,
odfrézování asfaltových vrstev: 25.03. – 29.03.2019,
kanalizace a vodovod: 01.04. - 24.05.2019,
MK+VO+T-MOBILE: 27.05. - 21.06.2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

„Rekonstrukce inženýrských sítí ulice Kryštofa Haranta – rekonstrukce kanalizačního řadu, vodovodního řadu včetně přípojek, plynovodního řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, pokládka kabelu T-MOBILE, celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky.
Termíny provedení:
Úsek Jungmannova-Podhůrecká:
kanalizace a vodovod: 13.05. – 21.06.2019,
MK + VO: 17.06. – 17.07.2019, stavba bude zkoordinována s rekonstrukcí plynovodu: 22.04. – 13.05.2019, při tom též T-MOBILE,
Úsek Podhůrecká-Nerudova:
kanalizace a vodovod: 17.06. – 07.07.2019,
MK+VO: 08.07. – 02.08.2019, stavba bude zkoordinována s rekonstrukcí plynovodu: 22.04. – 13.05.2019, při tom též T-MOBILE.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po jednotlivých úsecích komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
„Rekonstrukce inženýrských sítí v části Voříškovy ulice v úseku mezi Nerudovou
a Podhůreckou“ – rekonstrukce plynovodního řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky, výstavba parkovacích stání.
Termíny provedení: plynovod: 14.05. - 26.05.2019,
MK+VO+T-MOBILE: 27.05. – 21.06.2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

„Rekonstrukce inženýrských sítí v části Nerudovy ulice v úseku mezi Domažlickou a Voříškovou“ – rekonstrukce kanalizačního řadu, vodovodního řadu včetně přípojek, plynovodního řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, výměna kabelu VN ČEZ, pokládka kabelu T-MOBILE, celoplošná oprava povrchu chodníku, parkovací plochy naproti budovy zimního stadionu a vozovky.
Termíny provedení:
Úsek Domažlická-budova zimního stadionu:
plynovod: 24.05. - 05.06.2019,
kanalizace a vodovod: 06.06. - 30.06.2019,
kabel ČEZ: 13.05. – 22.05.2019,
MK+VO+T-MOBILE: 01.07. – 31.07.2019,
Úsek budova zimního stadionu-Voříškova:
plynovod: 24.05. - 05.06.2019,
vodovod: 14.08. – 31.08.2019,
kabel ČEZ: 23.05. – 12.06.2019,
MK+VO+T-MOBILE: 02.09. – 21.09.2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

„Oprava povrchu silnice I/22 v Domažlické ulici“investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o odfrézování a přebalení povrchu vozovky v úseku Plzeňská ul. k okružní křižovatce u Lidlu.
Termín provedení: 13.06.2019 – 30.06.2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky dotčeného úseku, okružní křižovatka „U LIDLU“ bude průjezdná. Objízdná trasa bude vyznačena po tzv. „Severozápadním obchvatu“. Místní doprava může k objížďce využít souběžné místní komunikace.

„Rekonstrukce plynovodů podél silnice I/27 a v sídlišti Luby-sever“ - investor stavby firma Gasnet. Jedná se o provedení rekonstrukce plynovodních potrubí umístěných v chodníku podél silnice I/27 v ulici 5. května a v sídlišti Luby-sever.
Termíny provedení: po jednotlivých etapách, termín dokončení celé akce do 12.07.2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.

„Rekonstrukce plynovodů v částech ulic Tyršova, Havlíčkova, Na Bělidle, Krejčího nábřeží“ investor stavby firma Gasnet. Jedná se o provedení rekonstrukce plynovodních potrubí umístěných v chodníku před čp. 291 – 447 v Tyršově ulici, ve vozovce v části Havlíčkovy ulice v úseku Tyršova-Krejčího nábřeží, ve vozovce části Krejčího nábřeží (vedle mostu), ve vozovce části ulice Na Bělidle v úseku Havlíčkova-bývalá vojenská ubytovna.
Termíny provedení po jednotlivých etapách, celá akce v období od 10.06.2019 do 30.09.2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.

Připravované stavby:
„Rekonstrukce Kollárovy ulice“ – celoplošná výměna podkladních a asfaltových vrstev, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v úseku Plzeňská-Tylovo nábřeží.
Termín provedení: 15.07. - 15.10.2019.

„Rekonstrukce lesní cesty v lesoparku Hůrka“ – celoplošná oprava povrchu lesní cesty.
Termín provedení: 01.08. - 31.10.2019.
Podrobnější informace o prováděných akcích Vám sdělí p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail fkocfelda@mukt.cz nebo Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail lbroukal@mukt.cz.

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.


Hospodářský odbor MěÚ Klatovy
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ