INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V SRPNU 2020 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V SRPNU 2020
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách v srpnu 2020

MÁNESOVA-úsek od čp. 807 po odbočku ke sportovní hale
Termíny provedení:
Vodovod-úpravy hrnečků: 23.03. – 09.04.2020 – hotovo.
Plynovod: 08.06. – 14.07.2020 - hotovo,
Komunikace+VO+T-Mobile: 08.07. – 16.08.2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Domažlické předměstí-úsek od čp. 644 po čp. 638:
Termíny provedení:
Plynovod: 25.03. – 07.04.2020-hotovo, propojení plynovodů – 31.08.2020,
Vodovod: 06.08. – 04.09.2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 05.09. – 07.10.2020.

Domažlické předměstí-úsek od čp. 636 po čp. 647:
Termíny provedení:
Plynovod: 07.04. – 22.04.2020-hotovo, propoj plynovodů – 21.08.2020,
Vodovod: 15.07. – 05.08.2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 10.08. – 28.08.2020.

Domažlické předměstí-úsek od čp. 637 po čp. 626:
Termíny provedení:
Plynovod: 22.04. – 30.04.2020-hotovo, propoj plynovodů – 17.08.2020,
Vodovod: 23.06. – 14.07.2020-hotovo,
Komunikace+VO+T-Mobile: 03.08. – 21.08.2020.
Stavby budou provedeny za úplné uzavírky vozovky. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Domažlické předměstí-úsek od čp. 631 po čp. 627:
Termíny provedení:
Plynovod: 04.05. – 11.05.2020-hotovo, propoj plynovodů – 11.08.2020,
Vodovod: 01.06. – 22.06.2020-hotovo,
Komunikace+VO+T-Mobile: 23.06. – 14.07.2020 bez povrchu, vlastní povrch komunikace do 21.08.2020.

Milady Horákové-úsek Karafiátová-Zahradní
Termíny provedení:
Vodovod: 18.05. – 10.06.2020-hotovo,
Plynovod: 20.07. – 05.08.2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 06.08. – 06.09.2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Dehtín-MK od viaduktu k silnici I/27
Rekonstrukce kabelu ČEZ, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace, povrchu vozovky.
Termín provedení: do 31.08.2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky místní komunikace, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Podhůrecká ulice-úsek od Nádražní po MŠ
Rekonstrukce silnice, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení, odvedení dešťových vod do podzemní vsakovací nádrže, vyvýšených a nasvícených přechodů pro chodce. V místě křižovatky ulic Podhůrecká-Cibulkova vznikne nová okružní křižovatka.
Termíny provedení: 13.07. – 15.11.2020.
1. etapa: 13.07. – 26.07.2020.
Úplná uzavírka v úseku Nádražní-Cibulkova, částečná uzavírka úseku Cibulkova-MŠ, křižovatka Podhůrecká-Cibulkova bude průjezdná.
2. etapa: 27.07. – 09.08.2020.
Úplná uzavírka úseku Nádražní-Cibulkova, částečná uzavírka úseku Cibulkova-MŠ, křižovatka Podhůrecká-Cibulkova bude uzavřena.
3. etapa: 10.08. – 04.10.2020.
Úplná uzavírka úseku Nádražní-Cibulkova a Prusíkova-MŠ, částečná uzavírka úseku Cibulkova-Prusíkova, křižovatka Podhůrecká-Cibulkova bude průjezdná.
4. etapa: 05.10. – 15.11.2020.
Úplná uzavírka úseku Nádražní-Prusíkova, úsek Prusíkova-MŠ bude průjezdný, dojde k výstavbě okružní křižovatky Podhůrecká-Cibulkova.
Objízdná trasa bude ve všech etapách vedena ulicemi Voříškova, Čechova, Nádražní a Hlávkova, po celou dobu stavby bude zajištěn vjezd do Prusíkovy ulice. Po objízdné trase bude vedena i autobusová doprava MHD. Náhradní autobusová zastávka bude umístěna pro oba směry v Čechově ulici. Parkoviště u DD nebude po dobu stavby volně přístupné z důvodu stavby podzemní nádrže a nutného prostoru pro zařízení staveniště.
Podrobnější informace k této stavbě vám podá pan Kodeš, tel. 376 347 284.

Divadelní ulice
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, elektroinstalace, veřejného osvětlení, povrchu komunikací, architektonická úprava prostoru vedle kostela.
Termín provedení: 12.06. – 12.10.2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky místní komunikace, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Podrobnější informace k této stavbě vám podá pan Černík, tel. 376 347 237.

Ul. Dr. Sedláka-úsek od fi Agrowest ke krytému bazénu.
Výstavba čerpací stanice odpadních vod.
Termín provedení: 07.07. – 25.09.2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky stezky pro chodce a cyklisty a částečné uzavírky silnice v dotčeném úseku - jednosměrný provoz ve směru od Klatov do Tajanova. Opačný směr bude veden po tzv. „severozápadním obchvatu“.
Podrobnější informace k této stavbě vám podá pan Kodeš, tel. 376 347 284.

Štěpánovice, MK za prodejnou svítidel
Prodloužení vodovodního řadu v tělese komunikace.
Termín provedení: 01.08. – 15.09.2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky dotčené komunikace. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Dále ve městě probíhá blokové čištění ulic a čištění uličních vpustí.

Další připravované akce:
Stezka pro pěší a cyklisty Klatovy-Beňovy – 01.09. – 31.10.2020,
Parkoviště v Sídlišti U Pošty – 01.09. – 15.10.2020.

Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
  • František Kocfelda, 376 347 234, fkocfelda@mukt.cz
  • Bc. Luboš Broukal, 376 347 230, lbroukal@mukt.cz
  • Tomáš Poelík, 376 347 235, tpopelik@mukt.cz

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ