INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI ČERVENCI 2019 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI ČERVENCI 2019

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách v měsíci červenci 2019

„Vodovod a kanalizace Klatovy-Točník“ – výstavba nového vodovodu, splaškové a výtlačné kanalizace s příslušenstvím, přeložka plynovodu a kabelu NN a výstavba veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
Od 29.04.2019 – cca do 30.09.2019 úplná uzavírka silnice III/11766 v úseku od křiž. se silnicí III/11767, směr Vícenice, ke konci obce Točník, ve směru na Klatovy.
Křižovatka v trase Dehtín-Předslav zůstane průjezdná. Linková autobusová doprava bude jezdit po náhradní trase Vícenice, Dehtín, Štěpánovice, Klatovy.

„Rekonstrukce inženýrských sítí ulice Kryštofa Haranta“ – rekonstrukce kanalizačního řadu, vodovodního řadu včetně přípojek, plynovodního řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky.
Termíny provedení:
Úsek Jungmannova-Podhůrecká:
MK + VO: 17.06. – 17.07.2019,
Úsek Podhůrecká-Nerudova:
kanalizace a vodovod: 17.06. – 07.07.2019,
MK+VO: 08.07. – 31.07.2019, stavba bude zkoordinována s rekonstrukcí plynovodu: 22.04. – 13.05.2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po jednotlivých úsecích komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

„Rekonstrukce inženýrských sítí v části Voříškovy ulice v úseku mezi Nerudovou a Podhůreckou“ – rekonstrukce plynovodního řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky, výstavba parkovacích stání.
Termíny provedení: MK+VO: 27.05. – 31.07.2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

„Rekonstrukce inženýrských sítí v části Nerudovy ulice v úseku mezi Domažlickou a Voříškovou“ – rekonstrukce kanalizačního řadu, vodovodního řadu včetně přípojek, plynovodního řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, výměna kabelu VN ČEZ, celoplošná oprava povrchu chodníku, parkovací plochy naproti budovy zimního stadionu a vozovky.
Termíny provedení:
Úsek Domažlická-budova zimního stadionu:
MK+VO: 01.07. – 31.07.2019,
Úsek budova zimního stadionu-Voříškova:
vodovod: 14.08. – 31.08.2019,
MK+VO: 02.09. – 21.09.2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

„Rekonstrukce inženýrských sítí v části Podhůrecké ulice“ – rekonstrukce plynovodního řadu, vodovodního řadu, veřejného osvětlení, celoplošná oprava vozovky a chodníků v úseku Domažlická-areál mateřské školky.
Termíny provedení:
Úsek Voříškova-Harantova:
Plynovod: 01.07. – 19.07.2019,
MK+VO: 21.08. – 11.09.2019,
Úsek Harantova-Domažlická:
Plynovod: 21.08. – 14.09.2019,
MK+VO: 16.09. – 09.10.2019,
Úsek Voříškova-MŠ:
Vodovod: 21.08. – 14.09.2019,
MK+VO: 16.09. – 09.10.2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Křižovatky s ulicemi Kryštofa Haranta, Voříškova, Tolstého, Máchova budou průjezdné.
Po dobu uzavírky (v období od 01.07 do 19.07.2019 a od 21.08. do 09.10.2019) bude zrušena obslužnost autobusové zastávky Klatovy, Podhůrecká pod stadionem, Klatovy, Zahradní a Klatovy, u Škodovky. Náhradní zastávka bude zřízena v ulici Voříškova.

„Rekonstrukce Kollárovy ulice“ – celoplošná výměna podkladních a asfaltových vrstev, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v úseku Plzeňská-Tylovo nábřeží.
Termíny provedení:
vodovod a kanalizace: 15.07.-15.08.2019,
vozovka, chodníky, VO: 16.08.-15.10.2019.
Stavba bude provedena po etapách za úplné uzavírky komunikace, křižovatka s nábřežím Kpt. Nálepky bude průjezdná. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Objízdné trasy budou vedeny souběžnými ulicemi. Obslužnost domů v této lokalitě (ul. Úzká, Masarykova) bude zajištěna vedlejšími komunikacemi.

„Rekonstrukce plynovodů podél silnice I/27 a v sídlišti Luby-sever“ - investor stavby firma Gasnet. Jedná se o provedení rekonstrukce plynovodních potrubí umístěných v chodníku podél silnice I/27 v ulici 5. května a v sídlišti Luby-sever.
Termíny provedení: po jednotlivých etapách, termín dokončení celé akce do 30.09.2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.

„Rekonstrukce lesní cesty v lesoparku Hůrka“ – celoplošná oprava povrchu lesní cesty. Rekonstrukce veřejného osvětlení.
Termín provedení: v období 01.08.-31.10.2019.

„Oprava chodníků Mánesova čp. 791-795“ – celoplošná oprava povrchu chodníků podél budov včetně přístupových chodníčků k jednotlivým vchodům.
Termín provedení: 01.07. – 31.07.2019.
Stavba bude provedena za uzavření chodníku, přístup do jednotlivých vchodů bude zabezpečen.

„Oprava chodníku v části Pavlíkovy ulice“ – přeložení propadlých stávajících žulových desek včetně sanace podkladní vrstvy v místě před parkem.
Termín provedení: v období od 15.07. do 15.08.2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníku.

„Oprava propustku u zpracovny ryb“ – oprava betonového propustku včetně čela a zábradlí na vjezdu do Zpracovny ryb Klatovského rybářství.
Termín provedení: v období od 01.07. do 31.08.2019.
Vjezd do areálu zpracovny ryb bude umožněn.

„Rekonstrukce plynovodů v částech ulic Tyršova, Havlíčkova, Na Bělidle, Krejčího nábřeží“ - investor stavby firma Gasnet. Jedná se o provedení rekonstrukce plynovodních potrubí umístěných v chodníku před čp. 291 – 447 v Tyršově ulici, ve vozovce v části Havlíčkovy ulice v úseku Tyršova-Krejčího nábřeží, ve vozovce části Krejčího nábřeží (vedle mostu), ve vozovce části ulice Na Bělidle v úseku Havlíčkova-bývalá vojenská ubytovna.
Termíny provedení po jednotlivých etapách, celá akce v období od 10.06.2019 do 30.09.2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.

Připravované stavby:

„Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Maxima Gorkého“spoluinvestoři stavby Plzeňský kraj a město Klatovy. Jedná se o celoplošnou rekonstrukci povrchu silnice 3. třídy v úseku od Plzeňské nad křižovatku s Kepkovou ul., celoplošnou opravu povrchu chodníků, výstavbu nového chodníku u travnaté „cirkusové“ plochy, rekonstrukci a novou výstavbu parkovacích stání, stavební úpravy vjezdů do sídliště a do pošty, rekonstrukci křižovatky s Kepkovou ulicí.
Stavbě bude předcházet rekonstrukce části parovodu a vodovodního řadu.
Termín provedení: 19.08.2019 - 30.11.2019.
Podrobnější informace o prováděných akcích Vám sdělí p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail fkocfelda@mukt.cz nebo Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail lbroukal@mukt.cz.

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.


Hospodářský odbor MěÚ Klatovy
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ