INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V ZÁŘÍ 2019 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V ZÁŘÍ 2019

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách v září 2019

TOČNÍK
Výstavba nového vodovodu, kanalizace, přeložka plynovodu a kabelu NN a výstavba veřejného osvětlení.
Termín provedení:
• Od 29.04.2019 – cca do 18.10.2019 úplná uzavírka silnice III/11766 v úseku od křiž. se silnicí III/11767, směr Vícenice, ke konci obce Točník, ve směru na Klatovy.
• Křižovatka v trase Dehtín-Předslav zůstane průjezdná. Linková autobusová doprava bude jezdit po náhradní trase Vícenice, Dehtín, Štěpánovice, Klatovy.

PODHŮRECKÁ
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, veřejného osvětlení, celoplošná oprava vozovky a chodníků v úseku Domažlická-areál mateřské školky.
Termín provedení:
• úsek Voříškova-Harantova: 01.07. – 09.10.2019
• úsek Harantova-Domažlická: 21.08. – 09.10.2019
• úsek Voříškova-MŠ:21.08. – 09.10.2019
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Křižovatky s ulicemi Kryštofa Haranta, Voříškova, Tolstého, Máchova budou průjezdné.
Po dobu uzavírky (v období od 21.08. do 09.10.2019) bude zrušena obslužnost autobusové zastávky Klatovy, Podhůrecká pod stadionem, Klatovy, Zahradní a Klatovy, u Škodovky. Náhradní zastávka bude zřízena v ulici Voříškova.

KOLLÁROVA
Celoplošná výměna podkladních a asfaltových vrstev, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v úseku Plzeňská-Tylovo nábřeží.
Termín provedení: 15.07.-15.10.2019
Stavba bude provedena po etapách za úplné uzavírky komunikace, křižovatka s nábřežím Kpt. Nálepky bude průjezdná. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Objízdné trasy budou vedeny souběžnými ulicemi. Obslužnost domů v této lokalitě (ul. Úzká, Masarykova) bude zajištěna vedlejšími komunikacemi.

M.GORKÉHO
Rekonstrukce silnice, chodníků, vjezdů a křižovatek, veřejného osvětlení, výstavba parkoviště, rekonstrukce vodovodního řadu v úseku od vjezdu k areálu České pošty po křižovatku s Kepkovou ul., rekonstrukce horkovodu-kolmý překop v úseku mezi Plzeňskou ulicí a vjezdem do areálu České pošty.
Termíny provedení:
Horkovod: 27.08. – 16.09.2019,
Vodovod: 15.08. – 20.09.2019,
Komunikace: 23.09. – 29.11.2019.

Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Příjezd pro zásobování pošty a sídliště ze směru od Měchurovy ulice bude umožněn. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Plzeňská-Dobrovského-Jiráskova-Plánická-Měchurova-Kepkova-Maxima Gorkého.

STEZKA U KD
Celoplošná výměna asfaltového betonu včetně obrubníků dvou úseků na Stezce pro pěší
a cyklisty podél Drnového potoka v blízkosti okružní křižovatky u OD LIDL.
Termín provedení: 19.08. – 13.09.2019.
Stavba se bude provádět po úsecích za uzavření stezky.

LUBY-SMĚR SOBĚTICE
Osazení nového kabelu, sloupů a lamp veřejného osvětlení v místě za železniční tratí.
Termín provedení: srpen-září 2019.

HŮRKA
celoplošná oprava povrchu lesní cesty v lesoparku Hůrka, rekonstrukce veřejného osvětlení.
Oprava povrchu části Klostermannovy ulice.
Termín provedení: po etapách v období od 01.08. do 31.10.2019.

LUBY-SEVER, SILNICE I/27
Rekonstrukce plynovodu (investor stavby firma Gasnet).
Termín provedení: po jednotlivých etapách, termín dokončení celé akce do 30.09.2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.
Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
• František Kocfelda, 376 347 234, fkocfelda@mukt.cz
• Bc. Luboš Broukal, 376 347 230, lbroukal@mukt.cz

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ