INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI SRPNU 2019 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI SRPNU 2019

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách v měsíci srpnu 2019

TOČNÍK
Výstavba nového vodovodu, kanalizace, přeložka plynovodu a kabelu NN a výstavba veřejného osvětlení.
Termín provedení:
  • Od 29.04.2019 – cca do 30.09.2019 úplná uzavírka silnice III/11766 v úseku od křiž. se silnicí III/11767, směr Vícenice, ke konci obce Točník, ve směru na Klatovy.
  • Křižovatka v trase Dehtín-Předslav zůstane průjezdná. Linková autobusová doprava bude jezdit po náhradní trase Vícenice, Dehtín, Štěpánovice, Klatovy.

NERUDOVA
Úsek mezi Domažlickou a Voříškovou – rekonstrukce kanalizace, vodovodu, plynovodu, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníku, parkovací plochy naproti budově zimního stadionu a vozovky.
Termín provedení:
  • úsek budova zimního stadionu-Voříškova - vodovod: 14.08. – 21.08.2019
  • místní komunikace  + VO: 22.8.2019 - 11.9.2019
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

PODHŮRECKÁ
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, veřejného osvětlení, celoplošná oprava vozovky a chodníků v úseku Domažlická-areál mateřské školky.
Termín provedení:
  • úsek Voříškova-Harantova: 01.07. – 11.09.2019
  • úsek Harantova-Domažlická: 21.08. – 09.10.2019
  • úsek Voříškova-MŠ:21.08. – 09.10.2019
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Křižovatky s ulicemi Kryštofa Haranta, Voříškova, Tolstého, Máchova budou průjezdné.
Po dobu uzavírky (v období od 21.08. do 09.10.2019) bude zrušena obslužnost autobusové zastávky Klatovy, Podhůrecká pod stadionem, Klatovy, Zahradní a Klatovy, u Škodovky. Náhradní zastávka bude zřízena v ulici Voříškova.

KOLLÁROVA
Celoplošná výměna podkladních a asfaltových vrstev, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v úseku Plzeňská-Tylovo nábřeží.
Termín provedení: 15.07.-15.10.2019
Stavba bude provedena po etapách za úplné uzavírky komunikace, křižovatka s nábřežím Kpt. Nálepky bude průjezdná. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Objízdné trasy budou vedeny souběžnými ulicemi. Obslužnost domů v této lokalitě (ul. Úzká, Masarykova) bude zajištěna vedlejšími komunikacemi.


M.GORKÉHO
Rekonstrukce vodovodního řadu v úseku od vjezdu k areálu České pošty po křižovatku s Kepkovou ul., rekonstrukce horkovodu-kolmý překop v úseku mezi Plzeňskou ulicí a vjezdem do areálu České pošty.
Termíny provedení:
Horkovod: 27.08. – 16.09.2019.
Vodovod: 15.08. – 20.09.2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Příjezd pro zásobování pošty a sídliště ze směru od Měchurovy ulice bude umožněn. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Plzeňská-Dobrovského-Jiráskova-Plánická-Měchurova-Kepkova-Maxima Gorkého.

STEZKA U KD

Celoplošná výměna asfaltového betonu včetně obrubníků dvou úseků na Stezce pro pěší
a cyklisty podél Drnového potoka v blízkosti okružní křižovatky u OD LIDL.
Termín provedení: 10.09. – 30.09.2019.
Stavba se bude provádět po úsecích za uzavření stezky.

LUBY-SMĚR SOBĚTICE

Osazení nového kabelu, sloupů a lamp veřejného osvětlení v místě za železniční tratí.
Termín provedení: srpen-září 2019.

HŮRKA

celoplošná oprava povrchu lesní cesty v lesoparku Hůrka, rekonstrukce veřejného osvětlení.
Oprava povrchu části Klostermannovy ulice.
Termín provedení: po etapách v období od 01.08. do 31.10.2019.

ZPRACOVNA RYB

Oprava betonového propustku včetně čela a zábradlí na vjezdu do zpracovny ryb Klatovského rybářství.
Termín provedení: v období od 01.07. do 31.08.2019.
Vjezd do areálu zpracovny ryb bude umožněn.

LUBY-SEVER, SILNICE I/27
Rekonstrukce plynovodu (investor stavby firma Gasnet).
Termín provedení: po jednotlivých etapách, termín dokončení celé akce do 30.09.2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.

TYRŠOVA, HAVLÍČKOVA, NA BĚLIDLE, KREJČÍHO NÁBŘ.

Rekonstrukce plynovodu před č.p. 291 – 447 v Tyršově ulici, v části Havlíčkovy ulice v úseku Tyršova-Krejčího nábřeží, v části Krejčího nábřeží (vedle mostu), v části ulice Na Bělidle v úseku Havlíčkova-bývalá vojenská ubytovna (investor stavby firma Gasnet).
Termín provedení: po etapách od 10.06.2019 do 30.09.2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.

Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
  • František Kocfelda, 376 347 234, fkocfelda@mukt.cz
  • Bc. Luboš Broukal, 376 347 230, lbroukal@mukt.cz

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ