INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V ŘÍJNU 2019 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V ŘÍJNU 2019

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách v říjnu 2019

TOČNÍK
Výstavba nového vodovodu, kanalizace, přeložka plynovodu a kabelu NN a výstavba veřejného osvětlení.
Termín provedení:
• Od 29.04.2019 – cca do 18.10.2019 úplná uzavírka silnice III/11766 v úseku od křiž. se silnicí III/11767, směr Vícenice, ke konci obce Točník, ve směru na Klatovy.
• Křižovatka v trase Dehtín-Předslav zůstane průjezdná. Linková autobusová doprava bude jezdit po náhradní trase Vícenice, Dehtín, Štěpánovice, Klatovy.

PODHŮRECKÁ
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, veřejného osvětlení, celoplošná oprava vozovky a chodníků v úseku Domažlická-areál mateřské školky.
Termín provedení:
• úsek Voříškova-Harantova: 01.07. – 09.10.2019
• úsek Harantova-Domažlická: 21.08. – 09.10.2019
• úsek Voříškova-MŠ:21.08. – 09.10.2019
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Křižovatky s ulicemi Kryštofa Haranta, Voříškova, Tolstého, Máchova budou průjezdné.
Po dobu uzavírky (v období od 21.08. do 09.10.2019) bude zrušena obslužnost autobusové zastávky Klatovy, Podhůrecká pod stadionem, Klatovy, Zahradní a Klatovy, u Škodovky. Náhradní zastávka bude zřízena v ulici Voříškova.

KOLLÁROVA
Celoplošná výměna podkladních a asfaltových vrstev, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v úseku Plzeňská-Tylovo nábřeží.
Termín provedení: 15.07.-15.10.2019
Stavba bude provedena po etapách za úplné uzavírky komunikace, křižovatka s nábřežím Kpt. Nálepky bude průjezdná. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Objízdné trasy budou vedeny souběžnými ulicemi. Obslužnost domů v této lokalitě (ul. Úzká, Masarykova) bude zajištěna vedlejšími komunikacemi.

M.GORKÉHO
(spoluinvestor stavby Plzeňský kraj)
Rekonstrukce silnice, chodníků, vjezdů a křižovatek, veřejného osvětlení, výstavba parkoviště, rekonstrukce vodovodního řadu v úseku od vjezdu k areálu České pošty po křižovatku s Kepkovou ul., rekonstrukce horkovodu-kolmý překop v úseku mezi Plzeňskou ulicí a vjezdem do areálu České pošty.
Termíny provedení:
Horkovod: 27.08. – 16.09.2019,
Vodovod: 15.08. – 20.09.2019,
Komunikace: 23.09. – 22.12.2019.

Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Příjezd pro zásobování pošty a sídliště ze směru od Měchurovy ulice bude umožněn. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Plzeňská-Dobrovského-Jiráskova-Plánická-Měchurova-Kepkova-Maxima Gorkého.

LUBY-SMĚR SOBĚTICE
Osazení nového kabelu, sloupů a lamp veřejného osvětlení v místě za železniční tratí.
Termín provedení: říjen až listopad 2019.

HŮRKA
Celoplošná oprava povrchu lesní cesty v lesoparku Hůrka, rekonstrukce veřejného osvětlení.
Oprava povrchu části Klostermannovy ulice.
Termín provedení: po etapách v období od 01.08. do 31.10.2019.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ KOLONIE POD HURKOU
Celoplošná oprava povrchu „2. cesty“ z asfaltového recyklátu s penetračním nátěrem, posypem a zaválcováním.
Termín provedení: říjen 2019 (10.-18.10.).
Za úplné uzavírky cesty. Přístup pro pěší do zahrádek bude umožněn.

TUPADLY
Celoplošná oprava včetně zřízení točny pro vozidla zimní údržby na MK na pp.č. 82/19 v obci Tupadly z asfaltového recyklátu s penetračním nátěrem, posypem a zaválcováním.
Termín provedení: říjen 2019 (07.-14.10.).
Za úplné uzavírky MK, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude umožněn.

LUBY
Celoplošná oprava propadlé části vozovky v lokalitě „Pod hřbitovem“ na pp.č. 812/3 v obci Luby.
Termín provedení: prosinec 2019
Za úplné uzavírky, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude umožněn.

Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
• František Kocfelda, 376 347 234, fkocfelda@mukt.cz
• Bc. Luboš Broukal, 376 347 230, lbroukal@mukt.cz

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ