Telefonní a e-mailové spojení na zaměstnance MěÚ Klatovy

MP - městská policie OŽP - odbor životního prostředí
FO - finanční odbor HO - hospodářský odbor
OD - odbor dopravy OŠKCR - odbor školství, kultury a cest. ruchu
ORM - odbor rozvoje města
OSVZ - odbor soc. věcí a zdravotnictví
OVV - odbor vnitřních věcí OVÚP - odbor výstavby a územního plánování
ŽO - odbor živnostenský
   
 Ústředna: 376 347 111
 Přímé číslo: 376 347 <provolba>
   
jméno

provolba

zařazení

budova

e-mail

A
Aušprunk Karel 453 OVV - autoprovoz nám. Míru 62 kausprunk@mukt.cz
B
Bártová Hana 295 Fo - výdaje, KDF nám. Míru 62 hbartova@mukt.cz
Bastlová Jana 513 ŽO - živnosti, registrace Vídeňská 66 jbastlova@mukt.cz
Běloušková Martina 238   ORM - administrativa odboru nám. Míru 62 mbelouskova@mukt.cz 
Beštová Věra 141 OVV - cestovní doklady Balbínova 59 vbestova@mukt.cz
Blažková Markéta Ing.
385
OŽP - ochrana vody nám. Míru 62mblazkova@mukt.cz
Bohůnková Pavlína Ing. 249 ORM - správa majetku nám. Míru 62 pbohunkova@mukt.cz
Bosáková Zdeňka 676 OD - registr vozidel Mayerova 130 zbosakova@mukt.cz
Bošková Erika Mgr. 292  OSVZ - vedoucí OSPOD  Vídeňská 66  eboskova@mukt.cz 
Boublík Pavel Ing. 229 OVÚP - vedoucí odboru Balbínova 59 pboublik@mukt.cz
Burešová Lenka Mgr. 260 OSVZ - terénní sociální pracovnice Vídeňská 66 lburesova@mukt.cz
Burešová Miloslava 232 sekretariát místostarostů (Ing. V. Chroust a Bc. P. Strolený) nám. Míru 62 mburesova@mukt.cz
Brandtová Pavlína Mgr. 356 OŽP - ochrana přírody a krajiny nám. Míru 62 pbrandtova@mukt.cz
Brodská Hana DiS.
384
OŽP - ochrana vody
nám. Míru 62hbrodska@mukt.cz
C
Černík Luděk 237 ORM - investiční výstavba nám. Míru 62 lcernik@mukt.cz 
Červená Šárka 269 OVV - matrika nám. Míru 62 scervena@mukt.cz
Denk Tomáš
230
HO - výstavba komunikací
nám. Míru 62
tdenk@mukt.cz
Drudíková Ivana Ing. 243 FO - daně a poplatky nám. Míru 62 idrudikova@mukt.cz
Dubský Jiří 491 OD - silniční hospodářství Mayerova 130 jdubsky@mukt.cz
Duffková Alena
675
OD - přestupky
Mayerova 130
aduffkova@mukt.cz
E
Eisová Stanislava 253 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59  seisova@mukt.cz
F
Faul Antonín Mgr. 486 OD - přestupky Mayerova 130 afaul@mukt.cz
Flídrová Marcela 251 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 mflidrova@mukt.cz
Frančíková Jaroslava Bc.
260
OSVZ - terénní sociální pracovnice
  
Fremund Petr Mgr. 674 OD - registr vozidel Mayerova 130 pfremund@mukt.cz
H
Hamhalterová Markéta 259 OSVZ - výkon opatrovnictví, sociální práce Vídeňská 66 mhamhalterova@mukt.cz
Heidlbergerová Martina
669
OD - bodový systém
Mayerova 130
mheidelbergerova@mukt.cz
Hilscher Pavla Bc. 313  ORM - dotace, veřejné zakázky  nám. Míru 62  philscher@mukt.cz
Hořánková Renata DiS. 273 OSVZ - terénní sociální pracovnice Vídeňská 66 rhorankova@mukt.cz
Hosnedl Jiří Ing.
285
OŽP - ochrana vody, vodoprávní úřad
nám. Míru 62
jhosnedl@mukt.cz
Hošek Luboš 201 MP - zástupce velitele nám. Míru 62 lhosek@mukt.cz
Hrebeňová Renata 205 OVV - podatelna, ohlašovna pobytu nám. Míru 62 rhrebenova@mukt.cz
Hrušková Michaela Mgr. 670 OD - registr řidičů Mayerova 130 mhruskova@mukt.cz 
Hříšná Lenka Ing. Mgr.
427
OSVZ - terénní sociální pracovnice
Vídeňská 66
lhrisna@mukt.cz
CH
Chroust Václav Ing. 233 místostarosta nám. Míru 62 vchroust@mukt.cz
Chvojková Renata Mgr.
353
OŽP - vedoucí
nám. Míru 62
rchvojkova@mukt.cz
J
Jakubcová Miluše 248 personalistika, fond rozvoje bydlení nám. Míru 62 mjakubcova@mukt.cz
Janča Milan Ing. 483 OD - přestupky Mayerova 130 mjanca@mukt.cz
Janda Jiří 204 OVV - doručování zásilek nám. Míru 62
Jandová Jindřiška Bc. 211 OVV - přestupky, stížnosti nám. Míru 62 jjandova@mukt.cz
Jánská Michaela
314
ORM - dotace, veřejné zakázkynám. Míru 62
mjanska@mukt.cz
Jarošík Milan Ing. 215 tajemník Vídeňská 66 mjarosik@mukt.cz
Járová Aneta Ing. 314 ORM - dotace, veřejné zakázky
nám. Míru 62 ajarova@mukt.cz
Jehlíková Hana Mgr. 430 OSVZ - náhradní rodinná péče Vídeňská 66 hjehlikova@mukt.cz
Jelínková Kateřina Mgr. 514 ŽO - živnosti, registrace Vídeňská 66 kjelinkova@mukt.cz
K
Kadlec Petr Ing. 668 OD - bodový systém Mayerova 130 pkadlec@mukt.cz
Kadlecová Miroslava 270 OVV - přestupky nám. Míru 62 mkadlecova@mukt.cz
Kamenová Ivana 323 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 ikamenova@mukt.cz
Kanická Michaela Bc. 264 OSVZ - vedoucí  Vídeňská 66  mkanicka@mukt.cz 
Kiklhornová Martina DiS. 258  OSVZ - výkon opatrovnictví, sociální práce Vídeňská 66 mkiklhornova@mukt.cz
Kislingerová Jaroslava Ing. 522 ŽO - živnostenská kontrola Vídeňská 66 jkislingerova@mukt.cz
Klemsa Rostislav Ing. 209  OVV - vedoucí odboru  nám. Míru 62  rklemsa@mukt.cz
Klemsová Pavla Ing. 261 ORM - správa majetku nám. Míru 62 pklemsova@mukt.cz
Klimentová Gabriela Ing.
383
OŽP - ochrana vody, vodoprávní úřad
nám. Míru 62
gklimentova@mukt.cz
Kocfelda František
234
HO - vedoucí odboru 
nám. Míru 62
fkocfelda@mukt.cz
Kodeš Petr 284 ORM - investiční výstavba nám. Míru 62 pkodes@mukt.cz 
Kodešová Jitka 163 OŠKCR - kultura Vídeňská 66 jkodesova@mukt.cz
Kohoutová Zdeňka
677
OD - registr vozidel
Mayerova 130
zkohoutova@mukt.cz
Kochman Stahlová Veronika Mgr.
401
OSVZ - kurátor pro děti a mládež
Vídeňská 66
vkochmanstahlova@mukt.cz
Kolář Jiří
494
OD - silniční hospodářství
Mayerova 130
jkolar@mukt.cz
Koranda Přemysl Bc. et Bc.
245
FO - rozpočtář
nám. Míru 62
pkoranda@mukt.cz
Kováříková Eva Ing. Arch.217
architektka města
nám. Míru 62
 
Kovářík Karel Bc.
267
OVV - přestupky
nám. Míru 62
kkovarik@mukt.cz
Kováříková Monika
279
OŠKCR - Zdravé město
Vídeňská 66
mkovarikova@mukt.cz
Koželuhová Alena 666 OD - registr vozidel Mayerova 130 akozeluhova@mukt.cz
Král Jaromír 672 OD - registr vozidel Mayerova 130 jkral@mukt.cz
Krčmářová Eva 225 OVÚP - územní plán, ÚAP Balbínova 59 ekrcmarova@mukt.cz
Krejčí Jiří Mgr. 302 OŠKCR - školství Vídeňská 66 jkrejci@mukt.cz
Krýslová Ivana Ing. 365 OŽP - odpady nám. Míru 62 ikryslova@mukt.cz
Kříž Martin Ing. 278  místostarosta   Vídeňská 66 mkriz@mukt.cz 
Křížek Miroslav Ing. 482 OD - přestupky Mayerova 130 mkrizek@mukt.cz
Kubíková Jana Mgr., DiS.
429
OSVZ - terénní sociální pracovniceVídeňská 66
jkubikova@mukt.cz
Kučera Jiří Ing. 239 ORM - investiční výstavba nám. Míru 62 jkucera@mukt.cz
Kučerová Věra Bc. 145 OVV - občanské průkazy Balbínova 59 vkucerova@mukt.cz
Kudryová Ivana 213 sekretariát starosty nám. Míru 62 ikudryova@mukt.cz
Kunešová Alena Ing. 262 OŠKCR - vedoucí odboru Vídeňská 66 akunesova@mukt.cz
Kurcová Jiřina 250 OŠKCR - cestovní ruch (Informační centrum) Vídeňská 66 jkurcova@mukt.cz
L
Lejsková Miluše Ing. 511 ŽO - vedoucí odboru Vídeňská 66 mlejskova@mukt.cz
Lenerová Iva 382 OŽP - samospráva na úseku ŽP nám. Míru 62 ilenerova@mukt.cz
Lorenc Milan Ing. 341 OVV - informatik nám. Míru 62 mlorenc@mukt.cz
Lucáková Petra 413 OSVZ - vedoucí odd. sociální pomoci a péče, sociální práce Vídeňská 66 plucakova@mukt.cz
Lukeš Jiří Ing. 226 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 jlukes@mukt.cz
M
Malý Martin Ing. 276 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 mmaly@mukt.cz
Mára Jaromír Ing. 362 OŽP - státní správa lesa, rybářství nám. Míru 62 jmara@mukt.cz
Martínek Tomáš 227  OVÚP - územní plán, ÚAP Balbínova 59 tmartinek@mukt.cz 
Marytová Jaroslava Ing. 354 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 jmarytova@mukt.cz
Mayerová Vladimíra Ing. 283 OSVZ - výkon opatrovnictví, zvláštní příjemce důchodu, sociální práce Vídeňská 66 vmayerova@mukt.cz 
Nauš Antonín Ing. 481 OD - vedoucí odboru Mayerova 130 anaus@mukt.cz
Netrvalová Renata 673 OD - registr řidičů Mayerova 130 rnetrvalova@mukt.cz
Němcová Zuzana Bc.
241
OŽP - ochrana vody
nám. Míru 62
znemcova@mukt.cz
Nocarová Vendula Bc. 271  OVV - vidimace, legalizace, matrika nám. Míru 62  vnocarova@mukt.cz 
P
Pangerlová Jana 374 FO - pohledávky, mzdy nám. Míru 62 jpangerlova@mukt.cz
Partinglová Lenka Mgr.
220
OSVZ - protidrogový koordinátor, kurátor
Vídeňská 66
lpartinglova@mukt.cz
Pleskotová Daniela Ing. 247 ORM - vedoucí odboru nám. Míru 62 dpleskotova@mukt.cz
Pokorná Marika Bc.
299
OSVZ - kurátor pro děti a mládežVídeňská 66
mpokorna@mukt.cz
Popelík Tomáš 235 HO - výstavba komunikací nám. Míru 62 tpopelik@mukt.cz
Popelík Zdeněk 525 ŽO - živnostenská kontrola Vídeňská 66 zpopelik@mukt.cz
Prchlík Milan 485 OD - přestupky Mayerova 130 mprchlik@mukt.cz
Protivová Petra 301 FO - poplatky nám. Míru 62 pprotivova@mukt.cz
Průchová Tereza
671
OD - technik, zkušební  komisař
Mayerova 130
tpruchova@mukt.cz
R
Rajtmajer Kamil 275 OŽP - ochrana zemědělského půdního fondu nám. Míru 62 krajtmajer@mukt.cz
Rubášová Jana 484 OD - administrativa odboru Mayerova 130 jrubasova@mukt.cz
Rubášová Petra Ing. 130  OŠKCR - školství Vídeňská 66 prubasova@mukt.cz
Ruhsam Petr Ing. 161  OVV - civilní ochrana, krizové řízení  nám. Míru 62  pruhsam@mukt.cz 
Růžičková Miroslava Mgr. 423 OSVZ - náhradní rodinná péče Vídeňská 66 mruzickova@mukt.cz
Říhová Soňa Bc.
363  OŽP - myslivost, rybářství  nám. Míru 62  srihova@mukt.cz 
S
Salvetr Rudolf Mgr. 214 starosta nám. Míru 62 rsalvetr@mukt.cz
Sedláčková Alena 143 OVV - cestovní doklady Balbínova 59 asedlackova@mukt.cz
Slováčková Lenka 210 OVV - hlavní pokladna nám. Míru 62 lslovackova@mukt.cz
Steinbach Luboš Bc. 208 MP - velitel nám. Míru 62 lsteinbach@mukt.cz
Steiningerová Jaroslava Bc. 130 OŠKCR -školství Vídeňská 66 jsteiningerova@mukt.cz
Strolený Pavel Bc.
218
místostarosta
nám. Míru 62
pstroleny@mukt.cz
Sukovatá Petra DiS.
487
OD - přestupky
Mayerova 130
psukovata@mukt.cz
Šebestová Jana 669 OD - bodový systém Mayerova 130 jsebestova@mukt.cz
Šestáková Michaela
188
OVV - recepce
nám. Míru 62
msestakova@mukt.cz
Šillarová Dana Ing. 183 OŠKCR - kultura Vídeňská 66 dsillarova@mukt.cz
Šimandlová Martina DiS. 294 OSVZ - terénní sociální pracovnice Vídeňská 66 msimandlova@mukt.cz
Šindelářová Hana 148  OVV - EO, OP, CD Balbínova 59 hsindelarova@mukt.cz 
Škůrek František Mgr.
221
ORM - správa majetku
nám. Míru 62
fskurek@mukt.cz
Šobková Ivana
304
ORM - dotace
nám. Míru 62
isobkova@mukt.cz
Šťastná Pavla 244 FO - účetnictví, DPH nám. Míru 62 pstastna@mukt.cz
Štraser Jindřich Ing. 286 OVV - informatik nám. Míru 62 jstraser@mukt.cz
Šustrová Radka Mgr. 217 právnička nám. Míru 62 rsustrova@mukt.cz
T
Tižová Michaela DiS. 428  OSVZ - terénní sociální pracovnice Vídeňská 66 mtizova@mukt.cz 
Tománek Jiří 216 vedoucí kancelář e starosty nám. Míru 62 jtomanek@mukt.cz
Tučková Radka 224  OVÚP - administrativa odboru  Balbínova 59  rtuckova@mukt.cz 
Turečková Jana 223 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 jtureckova@mukt.cz
U
Uhlík Jiří Ing. 355 OŽP - ochrana ovzduší nám. Míru 62 juhlik@mukt.cz
Urbanová Lucie Mgr.
288
OSVZ - terénní sociální pracovniceVídeňská 66
lurbanova@mukt.cz
V
Vacková Iva Bc. 300 FO - místní poplatky nám. Míru 62 ivackova@mukt.cz 
Vajgert Zbyněk
450
OVV - správce budov
Vídeňská 66
zvajgert@mukt.cz
Vajgertová Iveta 254 OŽP - administrativa odboru nám. Míru 62 ivajgertova@mukt.cz
Valečková Jana 246 FO - účetnictví, majetek nám. Míru 62 jvaleckova@mukt.cz
Valečková Jana ml. 255 ORM - veřejné zakázky, dotace nám. Míru 62 javaleckova@mukt.cz
Valentová Zuzana Ing.
228
OVÚP - územní a stavební řízeníBalbínova 59
zvalentova@mukt.cz
Valešová Jaroslava 231 HO - doprava, komunikace nám. Míru 62 jvalesova@mukt.cz
Vítková Monika 240 OŠKCR - cestovní ruch (Informační centrum) Vídeňská 66 mvitkova@mukt.cz
Vítková Monika ml.
281
OSVZ - administrativa odboru
Vídeňská 66
movitkova@mukt.cz
Vítovcová Soňa 268  OVV - matrika  nám. Míru 62  svitovcova@mukt.cz 
Vítovec Karel Ing. 303 ORM - správa majetku nám. Míru 62 kvitovec@mukt.cz
Vyhnalová Ivana Ing.
242
FO - vedoucí odboru
nám. Míru 62ivyhnalova@mukt.cz
W
Wirth Vladimír  347  OVV - informatik  nám. Míru 62  vwirth@mukt.cz 
Z
Zahálková Lenka Bc. 149 OVV - evidence obyvatel Balbínova 59 lzahalkova@mukt.cz
Zárubová Ladislava DiS.
204
OVV - podatelna, ohlašovna 
nám. Míru 62
lzarubova@mukt.cz
Zedlová Jitka
277
sekretariát místostarosty (Ing. Martin Kříž)
Vídeňská 66
jzedlova@mukt.cz
Zeman Josef 203 OVV - správce budov, správce tržiště nám. Míru 62 jzeman@mukt.cz
Žáková Ivana Ing. 274 vnitřní kontrola nám. Míru 62 izakova@mukt.cz