TELEFONNÍ A E-MAILOVÉ SPOJENÍ NA ZAMĚSTNANCE MĚÚ KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

TELEFONNÍ A E-MAILOVÉ SPOJENÍ NA ZAMĚSTNANCE MĚÚ KLATOVY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Telefonní a e-mailové spojení na zaměstnance MěÚ Klatovy


MP - městská policie OŽP - odbor životního prostředí

FO - finanční odbor HO - hospodářský odbor

OD - odbor dopravy OŠKCR - odbor školství, kultury a cest. ruchu

OSVZ - odbor soc. věcí a zdravotnictví

jméno

pro-volba

zařazení

budova

e-mail

AAugustin Jiří Ing. 494 OD - silniční hospodářství Mayerova 130 jaugustin@mukt.cz
Aušprunk Karel 453 OVV - autoprovoz náměstí Míru 62 kausprunk@mukt.cz
B
 

Bártová Hana
295Fo - výdaje, KDF
nám. Míru 62
hbartova@mukt.cz
Bastlová Jana 513 ŽO - živnosti, registrace Vídeňská 66 jbastlova@mukt.cz
Běloušková Martina238  ORM - administrativa
odboru
nám. Míru 62mbelouskova@mukt.cz 
Beštová Věra 141 OVV - cestovní doklady Balbínova 59 vbestova@mukt.cz
Blahoušová Martina Ing.
279
OŠKCR - Zdravé město
Vídeňská 66
mblahousova@mukt.cz
Bohůnková Pavlína Ing.
249
ORM - správa majetku
nám. Míru 62
pbohunkova@mukt.cz
Bořilová Ludmila 204
OVV - podatelna, ohlašovna pobytu
náměstí Míru 62 lborilova@mukt.cz
Bosáková Zdeňka 676 OD - registr vozidel Mayerova 130 zbosakova@mukt.cz
Bošková Erika Mgr.292 OSVZ - vedoucí OSPOD Vídeňská 66 eboskova@mukt.cz 
Boublík Pavel Ing. 229 OVÚP - vedoucí odboru Balbínova 59 pboublik@mukt.cz
Burešová Lenka Mgr. 260 OSVZ - terénní sociální pracovnice Vídeňská 66 lburesova@mukt.cz
Burešová Miloslava 232 sekretariát místostarosty
(Ing. V. Chroust)
náměstí Míru 62 mburesova@mukt.cz
Brandtová Pavlína Mgr. 356 OŽP - ochrana přírody a krajiny náměstí Míru 62 pbrandtova@mukt.cz
Broukal Luboš Bc. 230 HO - výstavba komunikací náměstí Míru 62 lbroukal@mukt.cz
Bulková Dominika Mgr.
487
OD - přestupky
Mayerova 130
dbulkova@mukt.cz
CČerník Luděk237ORM - investiční výstavbanáměstí Míru 62lcernik@mukt.cz 
Červená Šárka 269 OVV - matrika náměstí Míru 62 scervena@mukt.cz
Drudíková Ivana Ing. 243 FO - daně a poplatky náměstí Míru 62 idrudikova@mukt.cz
Dubský Jiří
491
OD - silniční hospodářství
Mayerova 130
jdubsky@mukt.cz
Dvorská Markéta
188
OVV - recepce, vidimace, legalizace, Czechpoint
náměstí Míru 62
mdvorska@mukt.cz
EEisová Stanislava253OVÚP - územní a stavební řízeníBalbínova 59 seisova@mukt.cz
FFaberová Tereza Mgr.
 OSVZ - terénní sociální pracovniceVídeňská 66
tfaberova@mukt.cz
Faul Antonín Mgr.
486
OD - přestupky
Mayerova 130
afaul@mukt.cz
Flídrová Marcela 251 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 mflidrova@mukt.cz
Fremund Petr Mgr. 674 OD - registr vozidel Mayerova 130 pfremund@mukt.cz
Frič Josef 450 OVV - správce budov Vídeňská 66 jfric@mukt.cz
HHamhalterová Markéta 259 OSVZ - výkon opatrovnictví, sociální práce Vídeňská 66 mhamhalterova@mukt.cz
Hanzlík Jiří Ing.228 OVÚP - územní a stavební řízeníBalbínova 59 jhanzlik@mukt.cz 
Hessová Karolína Mgr.
 285OŽP - ochrana vody
náměstí Míru 62
khessova@mukt.cz
Hilscher Pavla Bc.313 ORM - dotace, veřejné zakázky náměstí Míru 62 philscher@mukt.cz
Hořánková Renata DiS.
273
OSVZ - terénní sociální pracovnice
Vídeňská 66
rhorankova@mukt.cz
Hošek Libor Ing.353 OŽP - vedoucí odboru náměstí Míru 62lihosek@mukt.cz
Hošek Luboš 201 MP - zástupce velitele náměstí Míru 62 lhosek@mukt.cz
Hrachová Monika
281
OSVZ - administrativa odboru
Vídeňská 66
mhrachova@mukt.cz
Hrebeňová Renata 205 OVV - podatelna, ohlašovna pobytu náměstí Míru 62 rhrebenova@mukt.cz
Hrušková Michaela Mgr.670OD - registr řidičůMayerova 130mhruskova@mukt.cz 
Hurdzan Ivan Ing. 121 OVV - ved. odd. EO, OP, CD Balbínova 59 ihurdzan@mukt.cz
CH
 

Chroust Václav Ing. 233 místostarosta náměstí Míru 62 vchroust@mukt.cz
JJakubcová Miluše 248 personalistika, fond rozvoje bydlení náměstí Míru 62 mjakubcova@mukt.cz
Janča Milan Ing. 483 OD - přestupky Mayerova 130 mjanca@mukt.cz
Janda Jiří 204 OVV - doručování zásilek náměstí Míru 62
Jandová Jindřiška Bc. 211 OVV - přestupky, stížnosti náměstí Míru 62 jjandova@mukt.cz
Jarošík Milan Ing. 215 tajemník Vídeňská 66 mjarosik@mukt.cz
Járová Aneta Ing.
314
ORM - dotace
nám. Míru 62 ajarova@mukt.cz
Jehlíková Hana Mgr. 430 OSVZ - náhradní rodinná péče Vídeňská 66 hjehlikova@mukt.cz
Jelínková Kateřina Mgr. 514 ŽO - živnosti, registrace Vídeňská 66 kjelinkova@mukt.cz
KKadlec Petr Ing. 668 OD - bodový systém Mayerova 130 pkadlec@mukt.cz
Kadlecová Miroslava 270 OVV - přestupky náměstí Míru 62 mkadlecova@mukt.cz
Kamenová Ivana 323 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 ikamenova@mukt.cz
Kanická Michaela Bc.264OSVZ - vedoucí Vídeňská 66 mkanicka@mukt.cz 
Kiklhornová Martina DiS.258 OSVZ - výkon opatrovnictví, sociální práceVídeňská 66mkiklhornova@mukt.cz
Kislingerová Jaroslava Ing.
522
ŽO - živnostenská kontrola
Vídeňská 66
jkislingerova@mukt.cz
Klemsa Rostislav Ing.209 OVV - vedoucí odboru náměstí Míru 62 rklemsa@mukt.cz
Klemsová Pavla Ing. 261 ORM - správa majetku náměstí Míru 62 pklemsova@mukt.cz
Kocfelda František 234 HO - vedoucí odboru náměstí Míru 62 fkocfelda@mukt.cz
Kodeš Petr284ORM - investiční výstavbanáměstí Míru 62pkodes@mukt.cz 
Kodešová Jitka 163 OŠKCR - kultura Vídeňská 66 jkodesova@mukt.cz
Kosohorská Monika DiS.427 OSVZ - soc. právní ochrana dětíVídeňská 66mkosohorska@mukt.cz
Kovarovič Anton Ing. 671 OD - zkušební komisař Mayerova 130 akovarovic@mukt.cz
Kováříková Eva Ing. Arch.217architektka městanáměstí Míru 62 
Koželuhová Alena 666 OD - registr vozidel Mayerova 130 akozeluhova@mukt.cz
Koželuhová Jitka 277 sekretariát místostarosty
(Ing. Martin Kříž)
Vídeňská 66 jkozeluhova@mukt.cz
Král Jaromír 672 OD - registr vozidel Mayerova 130 jkral@mukt.cz
Krčmářová Eva 225 OVÚP - územní plán, ÚAP Balbínova 59 ekrcmarova@mukt.cz
Krejčí Jiří Mgr. 302 OŠKCR - školství Vídeňská 66 jkrejci@mukt.cz
Kroupová Wawrečková Miroslava Bc.
293
OSVZ - soc. právní ochrana dětí
Vídeňská 66
mwawreckovakroupova@mukt.cz
Krýslová Ivana Ing.
365
OŽP - odpady
nám. Míru 62
ikryslova@mukt.cz
Kříž Martin Ing.278 místostarosta  Vídeňská 66mkriz@mukt.cz 
Křížek Miroslav Ing. 482 OD - přestupky Mayerova 130 mkrizek@mukt.cz
Kučera Jiří Ing. 239 ORM - investiční výstavba náměstí Míru 62 jkucera@mukt.cz
Kučerová Věra Bc. 145 OVV - občanské průkazy Balbínova 59 vkucerova@mukt.cz
Kudrnková Jaroslava Ing. 221 ORM - správa majetku náměstí Míru 62 jkudrnkova@mukt.cz
Kudryová Ivana 213 sekretariát starosty náměstí Míru 62 ikudryova@mukt.cz
Kunešová Alena Ing. 262 OŠKCR - vedoucí odboru Vídeňská 66 akunesova@mukt.cz
Kurcová Jiřina
250
OŠKCR - cestovní ruch (Informační centrum) Vídeňská 66jkurcova@mukt.cz
LLejsková Miluše Ing. 511 ŽO - vedoucí odboru Vídeňská 66 mlejskova@mukt.cz
Lenerová Iva 382 OŽP - samospráva na úseku ŽP
náměstí Míru 62 ilenerova@mukt.cz
Lobovská Jana
384
OŽP - ochrana přírody a krajiny
náměstí Míru 62jlobovska@mukt.cz
Lorenc Milan Ing. 341 OVV - informatik náměstí Míru 62 mlorenc@mukt.cz
Lucáková Petra 413 OSVZ - vedoucí odd. sociální pomoci a péče, sociální práce Vídeňská 66 plucakova@mukt.cz
Lukeš Jiří Ing. 226 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 jlukes@mukt.cz
MMalý Martin Ing. 276 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 mmaly@mukt.cz
Mára Jaromír Ing. 362 OŽP - státní správa lesa, rybářství náměstí Míru 62 jmara@mukt.cz
Martínek Tomáš227 OVÚP - územní plán, ÚAPBalbínova 59tmartinek@mukt.cz 
Marytová Jaroslava Ing. 354 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 jmarytova@mukt.cz
Mayerová Vladimíra Ing.283OSVZ - výkon opatrovnictví, zvláštní příjemce důchodu, sociální práceVídeňská 66vmayerova@mukt.cz 
Mazánová Vladislava Ing.
301
FO - poplatky
nám. Míru 62
vmazanova@mukt.cz
Moserová Renata Mgr.257 OSVZ - protidrogový koordinátor, kurátorVídeňská 66 rmoserova@mukt.cz 
Nauš Antonín Ing. 481 OD - vedoucí odboru Mayerova 130 anaus@mukt.cz
Netrvalová Renata 673 OD - registr řidičů Mayerova 130 rnetrvalova@mukt.cz
Nocarová Vendula Bc.
271 OVV - vidimace, legalizace, matrikanám. Míru 62 vnocarova@mukt.cz 
PPangerlová Jana 374 FO - pohledávky, mzdy náměstí Míru 62 jpangerlova@mukt.cz
Panušová Marie 677 OD - registr vozidel Mayerova 130 mpanusova@mukt.cz
Pleskotová Daniela Ing. 247 ORM - vedoucí odboru náměstí Míru 62 dpleskotova@mukt.cz
Polačiková Anna 304 ORM - dotace náměstí Míru 62 apolacikova@mukt.cz
Polívková Olga 219 ŽO - živnosti, registrace Vídeňská 66 opolivkova@mukt.cz
Popelík Tomáš
235
HO - výstavba komunikací
nám. Míru 62
tpopelik@mukt.cz
Popelík Zdeněk 525 ŽO - živnostenská kontrola Vídeňská 66 zpopelik@mukt.cz
Prchlík Milan 485 OD - přestupky Mayerova 130 mprchlik@mukt.cz
Protivová Petra
301
FO - poplatky
nám. Míru 62
pprotivova@mukt.cz
RRajtmajer Kamil 275 OŽP - ochrana zemědělského půdního fondu náměstí Míru 62 krajtmajer@mukt.cz
Rathová Lucie Mgr.
429
OSVZ - terénní sociální pracovniceVídeňksá 66
lrathova @mukt.cz
Rubášová Jana 484 OD - administrativa odboru Mayerova 130 jrubasova@mukt.cz
Rubášová Petra Ing. 130  OŠKCR - školství Vídeňská 66 prubasova@mukt.cz
Ruhsam Petr Ing.161 OVV - civilní ochrana, krizové řízení nám. Míru 62 pruhsam@mukt.cz 
Růžičková Miroslava Mgr. 423 OSVZ - náhradní rodinná péče Vídeňská 66 mruzickova@mukt.cz
Říhová Soňa363 OŽP - myslivost, rybářství nám. Míru 62 srihova@mukt.cz 
SSalvetr Rudolf Mgr. 214 starosta náměstí Míru 62 rsalvetr@mukt.cz
Sdurko Róbert Ing.267 OVV - přestupky náměstí Míru 62rsdurko@mukt.cz 
Sedláčková Alena 143 OVV - cestovní doklady Balbínova 59 asedlackova@mukt.cz
Sedláčková Eva Bc.241 OŽP - ochrana vody náměstí Míru 62 esedlackova@mukt.cz 
Sejpková Sylva Mgr.
675
OD - přestupky
Mayerova 130
ssejpkova@mukt.cz
Slováčková Lenka 210 OVV - hlavní pokladna náměstí Míru 62 lslovackova@mukt.cz
Stahlová Kochman Veronika Mgr.
401
OSVZ - kurátor pro děti a mládežVídeňská 66
vkochmanstahlova@mukt.cz
Steinbach Luboš Bc.
208
MP - velitel
nám. Míru 62
lsteinbach@mukt.cz
Steiningerová Jaroslava Bc.130
OŠKCR -školstvíVídeňská 66jsteiningerova@mukt.cz
Šebestová Jana 669 OD - bodový systém Mayerova 130 jsebestova@mukt.cz
Šillarová Dana Ing. 183 OŠKCR - kultura Vídeňská 66 dsillarova@mukt.cz
Šimandlová Martina DiS.
294
OSVZ - terénní sociální pracovniceVídeňská 66msimandlova@mukt.cz
Šindelářová Hana148 OVV - EO, OP, CDBalbínova 59hsindelarova@mukt.cz 
Špačková Libuše Ing. 383 OŽP - odd. ochrany vody náměstí Míru 62 lspackova@mukt.cz
Šťastná Pavla 244 FO - účetnictví, DPH náměstí Míru 62 pstastna@mukt.cz
Štraser Jindřich Ing.
286
OVV - informatik
nám. Míru 62
jstraser@mukt.cz 
Šustrová Radka Mgr. 217 právnička náměstí Míru 62 rsustrova@mukt.cz
TTižová Michaela DiS.428 OSVZ - terénní sociální pracovniceVídeňská 66mtizova@mukt.cz 
Tománek Jiří 216 vedoucí kancelář e starosty náměstí Míru 62 jtomanek@mukt.cz
Tučková Radka224 OVÚP - administrativa odboru Balbínova 59 rtuckova@mukt.cz 
Turečková Jana 223 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 jtureckova@mukt.cz
UUhlík Jiří Ing. 355 OŽP - ochrana ovzduší náměstí Míru 62 juhlik@mukt.cz
V


 
Vacková Iva Bc.
300
FO - místní poplatky
náměstí Míru 62
ivackova@mukt.cz 
Vajgertová Iveta 254 OŽP - administrativa odboru náměstí Míru 62 ivajgertova@mukt.cz
Valečková Jana 246 FO - účetnictví, majetek náměstí Míru 62 jvaleckova@mukt.cz
Valečková Jana ml. 255 ORM - veřejné zakázky, dotace náměstí Míru 62 javaleckova@mukt.cz
Valešová Jaroslava 231 HO - doprava, komunikace náměstí Míru 62 jvalesova@mukt.cz
Vítková Monika 240 OŠKCR - cestovní ruch (Informační centrum) Vídeňská 66 mvitkova@mukt.cz
Vítovcová Soňa268 OVV - matrika nám. Míru 62 svitovcova@mukt.cz 
Vítovec Karel Ing. 303 ORM - správa majetku náměstí Míru 62 kvitovec@mukt.cz
Voráčková Klára Mgr.299 OSVZ - kurátor pro děti a mládež Vídeňská 66  kvorackova@mukt.cz 
W    
Wirth Vladimír 347 OVV - informatik náměstí Míru 62 vwirth@mukt.cz 
Z


Zahálková Lenka Bc. 149 OVV - evidence obyvatel Balbínova 59 lzahalkova@mukt.cz
Zeman Josef 203 OVV - správce budov, správce tržiště náměstí Míru 62 jzeman@mukt.cz
Žáková Ivana Ing. 274 vnitřní kontrola náměstí Míru 62 izakova@mukt.cz
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ