AKTUÁLNÍ INFORMACE - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

AKTUÁLNÍ INFORMACE - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Aktuální informace - Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou

Prioritou projektu je řešení dopravy, zřizování nových parkovacích míst, obnova zeleně, odpočinkových míst, obnova a vybudování hřišť. Dále je to rekonstrukce sítí technické infrastruktury – dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, přeložka vodovodu, které musí předcházet vybudování komunikací, chodníků, parkovacích ploch atd.

Komplexní zpracování projektu respektuje přání, požadavky a připomínky občanů, které vzešly z poznatků získaných průzkumy a anketou v roce 2012, ve kterém Zastupitelstvo města Klatov komplexní projekt schválilo.

Regenerace sídliště je rozdělena do 10 etap:

1. etapa:

  • I. část – prostor vnitrobloku Prusíkovy ulice - realizace proběhla v r. 2016 z vlastních prostředků města
  • II. část – okolí Prusíkovy ulice směrem k ulici Cibulkově - realizace proběhla v r. 2017 z vlastních prostředků města

2. etapa: okolí Sparty a Krátká ulice - realizace je plánovaná na 04–08/2020, podána žádost o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení

3. etapa: blok ul. Nádražní – Hlávkova - realizace plánovaná na rok 2021, příprava projektové dokumentace pro stavební povolení

4. etapa: blok Podhůrecká – Nerudova

5. etapa: blok ul. Nerudova

6. etapa: blok ul. Družstevní

7. etapa: blok ul. Podhůrecká - realizace je plánovaná na rok 2020 za předpokladu získání dotace, podána žádost o dotaci z MMR ČR, Podpora a rozvoj regionů

8. etapa: ul. Cibulkova

9. etapa: ul. Nádražní

10. etapa: blok řadových garáží

SNÍMEK Z KATASTRÁLNÍ MAPY SE ZAKRESLENÍM ROZSAHU PROJEKTU

 

Regenerace byla zahájena v roce 2016 z vlastních prostředků, a to 1. etapou – I. částí – vnitroblok Prusíkova ulice za cenu 7.920 tis. Kč vč. DPH. V této části byla provedena komunikace, parkovací plochy, odvodnění komunikace, zpevněné plochy pod kontejnery, psí urinály, veřejné osvětlení a úprava zeleně ve vnitrobloku.

V roce 2017 byla realizována II. část 1. etapy za celkovou částku 7.668 tis. Kč vč. DPH též z vlastních prostředků města – okolí Prusíkovy ulice směrem k Cibulkově ulici, chodníky mezi panelovými domy, veřejné osvětlení, sadové úpravy, hřiště č. 1–3, mobiliář.

NÁZORY OBYVATEL NA TUTO ZREALIZOVANOU 1. ETAPU JE MOŽNO VYJÁDŘIT PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU

 

V souladu s etapizací projektu schválilo zastupitelstvo města v dubnu 2019 realizaci 2. etapy v roce 2020 (za předpokladu získání dotace ze SFRB).

Rozsah 2. etapy: okolí Prusíkovy ulice směrem k Podhůrecké – prostor při Podhůrecké ulici (nové parkoviště), okolo objektu občanské vybavenosti (kanceláře) a dále prostor kolem panelových domů v ul. Krátká, Krátká ulice.

SCHVÁLENÝ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ZASTUPITELSTVEM MĚSTA
SITUACE 2. ETAPY
NÁZORY OBYVATEL NA TUTO PLÁNOVANOU 2. ETAPU JE MOŽNO VYJÁDŘIT PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU

 

Aktuálně probíhá příprava projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na 3. etapu.

Rozsah 3. etapy: část sídliště mezi ulicemi Nádražní, Podhůrecká, Cibulkova a Hlávkova. Etapa zahrnuje rekonstrukci komunikací, chodníků a parkovacích stání. Dále rekonstrukci veřejného osvětlení, výměnu mobiliáře, úpravu zeleně a rekonstrukci stávajícího sportovního hřiště.

SITUACE 3. ETAPY

PŘÁNÍ, POŽADAVKY A PŘIPOMÍNKY OBYVATEL K PROJEKTOVANÉ 3. ETAPĚ JE MOŽNO VYJÁDŘIT PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ