VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výběrové řízení - strážník městské policie

Město Klatovy

zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem

 vyhlašuje  výběrové řízení na obsazení místa strážníka Městské policie v Klatovech

 

Požadavky:

 (dle § 4, zákona č. 553/1991 Sb., zákona o obecní policii)

·         ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

·         věk minimálně 21 let

·         trestní bezúhonnost, spolehlivost

·         tělesná, zdravotní a duševní způsobilost

·         schopnost řešit konfliktní situace

·         znalost práce na PC

·         řidičské oprávnění sk. B

·         znalost cizího jazyka podmínkou (němčina, angličtina)

 

 K přihlášce se připojí tyto doklady:

·         životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

·         výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

·         ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

·         souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 Písemné přihlášky zasílejte, případně doručte osobně nejpozději do 31.10.2019 na adresu:

Město Klatovy

Městská policie

k rukám velitele

nám. Míru 62/I

339 20 Klatovy

 

Bližší informace obdržíte na služebně MP Klatovy nebo na tel. čísle 376347208, 607672308,

e-mail: fkacerovsky@mukt.cz

 

Obálku označte „Výběrové řízení MP“

 

Klatovy 4.9.2019

 

Ing. František Kacerovský

velitel MP Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ