VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ - GASNET S.R.O., KLÍŠSKÁ 940/96, 400 01 ÚSTÍ N/LABEM - ODVOLÁNÍ KLATOVSKÉ REALITY S.R.O. K ROZHODNUTÍ REKO MS KLATOVY - LUBY IV. ETAPA | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ - GASNET S.R.O., KLÍŠSKÁ 940/96, 400 01 ÚSTÍ N/LABEM - ODVOLÁNÍ KLATOVSKÉ REALITY S.R.O. K ROZHODNUTÍ REKO MS KLATOVY - LUBY IV. ETAPA

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výzva - vyjádření k podanému odvolání - GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí n/Labem - odvolání Klatovské reality s.r.o. k rozhodnutí Reko MS Klatovy - Luby IV. etapa

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/2674/19/Han

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/6631/19/Han

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

 

Tel.:

376 347 228

 

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

 

Datum:

10.9.2019

 

 

 

 

 

 

VÝZVA

VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ

 

 

Společnost Klatovské reality, s.r.o. podala odvolání proti rozhodnutí, které vydal Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování jako správní orgán dne 22.7.2019 pod spis.zn. OVÚP/2674/19/Han na základě žádosti, kterou dne 18.3.2019 podal

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
kterého zastupuje GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, kterého zastupuje Ivana Chmelíčková, IČO 49203002, Zahradní 760/30, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

(dále jen "žadatel").

 

Správní orgán Vám podle § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zasílá stejnopis podaného odvolání a současně Vás

v y z ý v á,

abyste se k němu vyjádřil ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení této výzvy.

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                           Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

Příloha:

 • stejnopis podaného odvolání

  Obdrží:

  Účastníci podle odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
  GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
  kterého zastupuje GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, kterého zastupuje Ivana Chmelíčková, IČO 49203002, Zahradní 760/30, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

  GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

  Ivana Chmelíčková, IDDS: d58kny5

  Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky):

  Město Klatovy
  UNIPETROL RPA, s.r.o., IDDS: upm88qu
  Drůbežářský závod Klatovy a.s., IDDS: k2adscm
  Dominik Raba, ul. 5. května č.p. 688, Klatovy IV, 339 01
    Klatovy 1
  Lukáš Raba, ul. 5. května č.p. 688, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
  Petr Strejc, Sokolovská č.p. 1106/102, Bolevec, 323 00
    Plzeň 23
  Josef Strejc, Nádražní č.p. 692, 330 27  Vejprnice
  Vlasta Strejcová, Sokolovská č.p. 1099/80, Bolevec, 323 00  Plzeň 23
  Jitka Burcalová, nábř. Kpt. Nálepky č.p. 734, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1
  Jiří Strejc, Majerova č.p. 2316/28, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
  Ing. Ladislav Sommer, Na Stárce č.p. 1201/12, 150 00  Praha 5-Košíře
  Ing. Karel Nejdl, CSc., Pod hájem č.p. 1516/14, 150 00  Praha 5-Smíchov
  Vlasta Babůrková, Štefánikova č.p. 10/53, 150 00  Praha 5-Smíchov
  Ing. arch. Věra Hamplová, V pěšinkách č.p. 445/34, Praha 8-Březiněves, 182 00  Praha 82
  Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
  Jan Rayser, Luby č.p. 114, 339 01
    Klatovy 1
  Jana Rayserová, Luby č.p. 114, 339 01  Klatovy 1
  Tereza Slabá, Lubská č.p. 269, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Michal Slabý, Lubská č.p. 269, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Marta Váchalová, Lubská č.p. 269, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Jiří Janda, Lubská č.p. 268, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Václav Bejvl, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Sylva Bejvlová, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Pavel Červený, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Václava Műllerová, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Václav Hájek, Luby č.p. 134, 339 01  Klatovy 1
  Mariya Savchuk, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Yuriy Filip, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Pavel Šůs, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Jan Holeček, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Božena Holečková, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Alena Preslová, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  František Haleš, ul. 5. května č.p. 35, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Monika Halešová, ul. 5. května č.p. 35, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Danuše Šleglová, Tupadly č.p. 34, 339 01  Klatovy 1
  MUDr. Jana Vlčková, Luby č.p. 70, 339 01  Klatovy 1
  GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
  ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
  Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv
  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm
  ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
  Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7

   

  Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

  Vlastníci pozemků st.p. 2085, 2855, parc.č. 579/10, 617/1, 673/6, 684/12, 673/12, 684/3, 684/5, 684/19, 684/26, 684/52, 688/5, 698/7, 698/1, 3475/17, 3475/36, 614/4 v katastrálním území Klatovy, st.p. 97, parc.č. 811/54,  811/54, 811/48 v katastrálním území Luby.

   

  Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

   

  Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky):

 • Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP).

   

   Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ