OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ UZAVÍRKY PODHŮRECKÉ ULICE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ UZAVÍRKY PODHŮRECKÉ ULICE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ UZAVÍRKY PODHŮRECKÉ ULICE

Po celoplošném odfrézování krytu vozovky v Podhůrecké ulici bylo zjištěno, že podkladní vrstvy vykazují značnou nesourodost. Vyskytují se zde mozaikové trhliny, které svědčí o neúnosném podloží komunikace. Místy jsou nad inženýrskými sítěmi obnaženy rýhy s vrstvou štěrkodrtě. Z důvodu zajištění kvalitního povrchu nové vozovky bude v úseku mezi ulicí Kryštofa Haranta a mateřskou školkou provedeno odbagrování nesourodého a neúnosného povrchu komunikace s následnou pokládkou sanační vrstvy štěrkodrtě a podkladní asfaltové vrstvy.
Vzhledem k výše uvedeným úpravám dojde k prodloužení termínu uzavírky Podhůrecké ulice do 18.10.2019.
Přístup k restauraci Klatovský dvůr a nemovitostem v úseku Domažlická-Kryštofa Haranta bude umožněn.

Podrobnější informace o prováděné akci Vám případně sdělí Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, e-mail lbroukal@mukt.cz.

Omlouváme se všem uživatelům komunikace a vlastníkům přilehlých nemovitostí za toto omezení.

František Kocfelda
vedoucí Hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ