VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, RUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU - KAREL VONDRYSKA | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, RUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU - KAREL VONDRYSKA

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Veřejná vyhláška, rušení trvalého pobytu - Karel Vondryska

Městský úřad Klatovy                                    Odbor vnitřních věcí

odd. evidence obyvatel, občanských

průkazů a cestovních dokladů

pracoviště Balbínova 59

                                                                              

 

 
č.j.:                  OVV/36/42/EO/19

vyřizuje:          Ing. Ivan Hurdzan

tel.:                  376 347 121

mail:                ihurdzan@mukt.cz

datum:             08.10.2019

 

 

     Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), z důvodu neznámého pobytu účastníka řízení doručuje touto

 

veřejnou vyhláškou:

 

I.   Oznámení o zahájení řízení

 

     Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, oznamuje účastníku řízení panu Karlu Vondryskovi, nar. 2000, v souladu s ustanovením  § 47 správního řádu

zahájení řízení

 

ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu na adrese Vrbova 52, Klatovy IV, pana Karla Vondrysky, nar. 2000, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh pana Karla Vondrysky, nar. 1965, trvalý pobyt Vrbova 52, Klatovy IV.

 

II.    Oznámení o možnosti převzít písemnost

 

     Podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu, sdělujeme účastníku řízení panu Karlu Vondryskovi, nar. 2000, trvalý pobyt Vrbova 52, Klatovy IV, že na Městském úřadu Klatovy, Balbínova 59, Klatovy I (u Černé věže, 2. nadzemní podlaží, kancelář č. 41), na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, je uložena písemnost ve věci rušení údaje o místu trvalého pobytu.  

 

     Uloženou písemnost lze vyzvednout v  pracovní době Městského úřadu Klatovy: Pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod., úterý od 8:00 do 16:00 hod.,čtvrtek od 8:00 do 15:30 hod., pátek od 8:00 do 14:30 hodin,      na výše uvedeném místě. 

 

     Patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky se písemnost považuje za doručenou.

   

    

 

 

 

 

Ing. Ivan Hurdzan

vedoucí oddělení EO, OP a CD

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ