2019: „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ČP. 391-393/III, KLATOVY“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2019: „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ČP. 391-393/III, KLATOVY“

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2019: „Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391-393/III, Klatovy“

Město Klatovy podalo v lednu 2018 žádosti o dotaci z 37. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014–2020, prioritní osy 2, specifický cíl 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, která byla městu schválena v dubnu 2018. Výše schválené dotace činila 16.695.238,43 Kč.

Následně byla v květnu 2019 podána na projekt nová žádost a to z důvodu posunutí termínu pro realizaci stavby. Žádost byla podána do 78. Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014–2020, prioritní osy 2, specifický cíl 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, která byla schválena v září 2019. Od původní schválené žádosti v roce 2018 bylo odstoupeno.

Celkové předpokládané náklady projektu dle žádosti o dotaci činí 49.713.397,10 Kč vč. DPH, z toho výše způsobilých (uznatelných) výdajů činí 42.886.316,30 Kč vč. DPH. Výše poskytnuté dotace ve výši 42 % ze způsobilých výdajů činí 18.012.252,84 Kč.

Projekt řeší snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 391–393/III. („Eroplán“) za provozu, bez vystěhování bydlících. V domech je celkem 66 bytů, kde v současné době bydlí 79 osob, které pobírají starobní nebo invalidní důchod. 6 bytů je volných a budou sloužit především k dočasnému nastěhování nábytku z rekonstruovaných bytů, pokud tento nábytek nebude možno přemístit v rámci konkrétního bytu. Zhotovitel poskytne max. součinnost při přemisťování či přestěhování nábytku, což zhotovitel zohlední v nabídkovém rozpočtu.

V rámci stavebních úprav bude provedena výměna oken, vstupních dveří, dveří z pavlače do bytů, zateplení fasády, zateplení střešní konstrukce zafoukáním tepelné izolace do stávající stropní konstrukce nad 3. NP, změna individuálního vytápění bytů za centrální vytápění dvěma plynovými kondenzačními kotly včetně zřízení otopné soustavy (provoz kotelny bude zajišťovat Klatovská teplárna a.s.).

Realizace projektu je plánována na období 01/2020–08/2021.

Projekt „Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391-393/III, Klatovy“ je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011605.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ