2019: „REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU, KLATOVY – 2. ETAPA“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2019: „REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU, KLATOVY – 2. ETAPA“

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2019: „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“

Státní fond rozvoje bydlení 

Město Klatovy podalo v červnu 2019 žádost o dotaci do Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích na území ČR, která byla městu schválena v září 2019.

Celkové předpokládané náklady projektu činí 15.619.800,83 Kč vč. DPH. Výše poskytnuté dotace činí 6.000.000,00 Kč.

Předmětem projektu je 2. etapa regenerace sídliště Pod Hůrkou. Jedná se o celkovou rekonstrukci chodníků, vozidlových komunikací a dalších zpevněných ploch. Upraveno bude odvodnění (uliční vpusti, napojení do kanalizace) a dojde k celkové obnově veřejného osvětlení. Rozsah 2. etapy: okolí Prusíkovy ulice směrem k Podhůrecké – prostor při Podhůrecké ulici (nové parkoviště), okolo objektu občanské vybavenosti (kanceláře) a dále prostor kolem panelových domů v ul. Krátká, Krátká ulice.

Realizace projektu je plánována na období 03–07/2020.

Kompletní informace k projektu je možné získat na webových stránkách města: https://www.klatovy.cz/mukt/podhurkou.asp

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ