VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - INFORMATIK | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - INFORMATIK

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výběrové řízení - informatik

Město Klatovy
zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení na místo informatika Městského úřadu v Klatovech

Pracovní náplň:

• Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, síťového prostředí, případně s dodavateli.

 

Platové zařazení:

• Platová třída 11 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 Požadavky:

• Ukončené vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru informatiky nebo ukončené středoškolské vzdělání a 5 let praxe v oboru informatiky.
• Výborná znalost operačních systémů na platformě Microsoft (vč. serverových), znalost ostatních OS (Linux), znalost virtualizačních systémů (VMWare).
• Znalost hardwaru počítačů a sítí.
• Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
• Flexibilita, zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.
• Řidičské oprávnění sk. B.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

• Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
• Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení.


Písemné přihlášky doručte nejpozději do 22.11.2019 na adresu:
Město Klatovy
k rukám tajemníka ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

Obálku označte „Výběrové řízení OVV-informatik“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

Klatovy 6.11.2019

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ