VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE ODBORU DOPRAVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE ODBORU DOPRAVY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výběrové řízení - úředník/úřednice odboru dopravy

Město Klatovy

zastoupené tajemníkem

vyhlašuje výběrové řízení

na místo úředníka/úřednice odboru dopravy – úsek silničního hospodářství

 

Pracovní náplň:

 • Výkon silničního správního úřadu v působnosti obce s rozšířenou působností
 • Vedení správních řízení ve věcech zvláštního užívání komunikací, povolování uzavírek a objížděk, komunikačního napojení, vydávání stanovisek k výstavbám silnic II. a III. třídy, místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací a mostů na nich.

 

Platové zařazení:

 • Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadavky na odbornou způsobilost:

 • Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání stavebního nebo dopravního zaměření.
 • Praxe ve veřejné správě výhodou.
 • Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
 • Organizační dovednosti, předpoklady pro týmovou práci.
 • Flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.
 • Znalost práce na PC.
 • Řidičské oprávnění skupiny B.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení.

 

Písemné přihlášky doručte nejpozději do  22.11.2019 na adresu:

Město Klatovy

k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka

nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

 

Obálku označte „Výběrové řízení OD – silniční hospodářství“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

 

Klatovy 7.11.2019

 

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ