AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY MHD V KLATOVECH S PLATNOSTÍ OD 11.07.2020 DO 13.12.2020 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY MHD V KLATOVECH S PLATNOSTÍ OD 11.07.2020 DO 13.12.2020

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Aktuální jízdní řády MHD v Klatovech s platností od 11.07.2020 do 13.12.2020

Od 11.07.2020 na základě požadavků cestujících platí nové jízdní řády MHD v Klatovech.

Vlakové spoje, např. vlaky z Plzně přijíždí na nádraží v Klatovech téměř vždy v hodinových intervalech v celou a 28 minut. Vlaky do Plzně odjíždí téměř vždy v celou a 30 minut.
Časové spoje MHD reagují v co největší míře na tyto časy a zůstávají stejné jako před změnou dopravce. Časový interval pro přestup je stanoven většinou v délce 5 minut. Problematické ale je, pokud některý z vlaků přijede opožděn. Autobus na něj nemůže čekat, protože musí zajistit obsluhu dané linky a přijet včas zpět na nádraží, aby stihli cestující odjezd vlaku.
Autobusové linky zůstávají beze změn, tzn. že i nadále budou jezdit linky č. 1, 2 a 4 po stejných trasách.
Pro rok 2020 má město ve svém rozpočtu na ztrátovost MHD připravenu částku 5,3 mil. Kč. Navíc požaduje Plzeňský kraj po městu příspěvek na dopravní obslužnost linkové autobusové dopravy Plzeňskému kraji ve výši cca 800 000 Kč.

I přesto zůstávají stejné ceny jízdného 8,-Kč pro dospělé, 4,-Kč poloviční.
Občané nad 63 let (nutno prokázat občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným průkazem prokazujícím věk) a děti od 6 do 15 let platí poloviční. Cestující starší 10 let, který žádá zlevněnou jízdenku, je na výzvu povinen doložit věk osobním průkazem. Občané nad 70 let (nutno prokázat občanským průkazem) a děti do 6 let zdarma. Zdarma jsou přepravováni též držitelé průkazu ZTP a ZTP-P a držitelé zlaté „Jánského plakety“. Ceny jízdného jsou takto stanoveny již od roku 2006.

Platnost nových jízdních řádů MHD je stanovena do 13.12.2020.
Od 01.07.2020 zabezpečuje MHD firma Klatovská dopravní společnost s.r.o. Tato firma vyhrála výběrové řízení na dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti MHD v Klatovech.
Jízdní řády jsou vylepeny na všech autobusových zastávkách a jsou k dispozici pro cestující v informační kanceláři dopravce Klatovské dopravní společnosti s.r.o., ul. Dr. Sedláka 940 a dále jsou zveřejněny na internetových stránkách města Klatov. Informaci o jízdních řádech MHD Vám jistě podají i v informačním středisku MěÚ Klatovy.
Změny od 11.07.2020 se týkají zavedení spojů č. 15 a 26 na lince č. 436004 i v období prázdnin.
Dále odjezd spoje č. 1 na lince č. 436002 byl uspíšen o 10 minut, tím došlo též k uspíšení odjezdu spoje č. 4 na téže lince též o 10 minut. Odjezd spoje č. 5 na lince č. 436001 z nádraží ČD byl uspíšen o 4 minuty. Odjezd spoje č. 21 na lince č. 436002 byl opožděn o 3 minuty, spoj č. 24 na lince č. 436002 byl uspíšen o 9 minut.


Orientační plánek a jízdní řády jednotlivých linek:Orientační plánek MHD Klatovy

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ