VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VELITEL MĚSTSKÉ POLICIE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VELITEL MĚSTSKÉ POLICIE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výběrové řízení - velitel městské policie

Město Klatovy
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
vyhlašuje výběrové řízení na místo velitele Městské policie Klatovy

Pracovní náplň:

 • Výkon funkce strážníka určeného k plnění některých úkolů při řízení obecní policie (velitel městské policie).


Platové zařazení:

 • Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:

 • občan České republiky starší 18 let,
 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
 • bezúhonnost (prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců),
 • spolehlivost (prokazuje se čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců),
 • zdravotní způsobilost (lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie dle Vyhlášky č. 444/2008 Sb.).

 

Další požadavky:

 • negativní lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971),
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • dobrá fyzická kondice, psychická odolnost, flexibilita,
 • orientace v předpisech souvisejících s vykonávanou činností,
 • dobrý slovní i písemný projev, komunikativnost, schopnost pracovat samostatně i v týmu,
 • uživatelská znalost práce na PC.

 

Výhodou:

 • platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
 • zkušenosti s řízením pracovního kolektivu,
 • praxe u obecní/městské policie nebo Policie České republiky,
 • zbrojní průkaz sk. D.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • čestné prohlášení podle ust. § 4a zákona o obecní policii, ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení podle ust. § 4b zákona o obecní policii, ne starší než 3 měsíce
 • uchazeči narození před 1.12.1971 ověřenou kopii negativního lustračního osvědčení dle § 8 zákona č. 451/1991 Sb., včetně čestného prohlášení podle uvedeného zákona,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení, nejpozději 1.7.2020.


Písemné přihlášky doručte nejpozději do 24.1.2020 na adresu:
Město Klatovy
k rukám starosty města Mgr. Rudolfa Salvetra
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

Obálku označte „Výběrové řízení - velitel MP“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

Klatovy 6.1.2020

Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ