PLÁNOVANÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ V ROCE 2020 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

PLÁNOVANÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ V ROCE 2020

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Plánované opravy komunikací v roce 2020

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy zajišťuje plošné opravy povrchů místních komunikací ve městě Klatovy a integrovaných obcích.
Jmenovitých seznam akcí, které se navrhují k realizaci v každém roce, schvaluje Rada města Klatov. Finanční prostředky, které město každoročně na opravy poskytuje, schvaluje zastupitelstvo města. Pro rok 2020 je schválena finanční částka na údržbu komunikací ve výši 35 mil. Kč. Nároky na opravy ale přesto několikanásobně převyšují finanční možnosti města. Proto nemůže být vyhověno všem požadavkům v daném roce a tyto nároky se potom přesouvají do dalších let. Při sestavování plánu akcí se bere ohled nejen na to, kolik lidí daný úsek opravované komunikace užívá, ale např. i to, zda se bude v tělese této silnice výhledově rekonstruovat nějaká inženýrská síť, která bývá většinou v havarijním stavu, apod.
Navržené akce v jednotlivých létech jsou tedy koordinovány se správci sítí. Ti pak finančně přispívají na následnou plošnou opravu rozkopaných komunikací.
Pro rok 2020 byly prozatím radou města schváleny následující akce:
  1. Mánesova ulice v úseku Zahradní-odbočka ke kryté hale – rekonstrukce vodovodního řadu, rekonstrukce plynovodního řadu, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky.
  2. Zahradní ulice – rekonstrukce kanalizačního řadu, vodovodního řadu, plynovodního řadu, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky.
  3. Ulice Milady Horákové v úseku Zahradní-Karafiátová – rekonstrukce vodovodního řadu, plynovodního řadu, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky.
  4. Ulice v obytné zóně Fráni Šrámka-Jihozápadní část – rekonstrukce kanalizačního řadu, vodovodního řadu, plynovodního řadu, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu vozovek.
  5. Chodník v ulici K Vodojemu v úseku Plánická - Studentská.
  6. Chodník a VO v ulici Čapkova (před pozemkovým úřadem).
  7. Chodník v ulici Hlávkova v úseku Nádražní - Cibulkova vpravo.
  8. Chodník v ulici Cibulkova v úseku Hlávkova-čp. 809 vpravo.

Na výše uvedené akce budou vypsány tři výběrová řízení na zhotovitele stavby. Ta určí skutečné finanční náklady. Pokud zbydou finance, tak bude rada města schvalovat další akce ze „zásobníku“.

Stejně jako hospodářský odbor má vyčleněny finanční prostředky na opravy komunikací jejich správce - Technické služby města Klatov. Ty provádí každoroční opravu výtluků po zimě, čištění chodníků, drobnou opravu a údržbu chodníků, vozovek, mostů a lávek, světelné signalizace, veřejného osvětlení, apod.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

 

Zahradní ulice 

Zahradní ulice

Mánesova ulice 

Mánesova ulice
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ