VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výběrové řízení - strážníci městské policie

Město Klatovy

zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem

vyhlašuje

výběrové řízení

na obsazení 3 míst strážníků Městské policie v Klatovech


Požadavky:

(dle § 4, zákona č. 553/1991 Sb., zákona o obecní policii)
 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • věk minimálně 21 let
 • trestní bezúhonnost, spolehlivost
 • tělesná, zdravotní a duševní způsobilost
 • schopnost řešit konfliktní situace
 • znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění sk. B
 • znalost cizího jazyka podmínkou (němčina, angličtina)

K přihlášce se připojí tyto doklady:
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas se zpracováním osobních údajů

Písemné přihlášky zasílejte, případně doručte osobně nejpozději do 31.05.2020 na adresu:

Město Klatovy
Městská policie
k rukám velitele
nám. Míru 62/I
339 20 Klatovy

Bližší informace obdržíte na služebně MP Klatovy nebo na tel. čísle 376347208, 607672308,
e-mail: fkacerovsky@mukt.cz

Obálku označte „Výběrové řízení MP“

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ