VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ÚŘEDNÍKA/ÚŘEDNICE ÚSEKU PODATELNY A OHLAŠOVNY MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KLATOVECH | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ÚŘEDNÍKA/ÚŘEDNICE ÚSEKU PODATELNY A OHLAŠOVNY MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KLATOVECH

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výběrové řízení - úředníka/úřednice úseku podatelny a ohlašovny Městského úřadu v Klatovech

Město Klatovy

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice úseku podatelny a ohlašovny
Městského úřadu v Klatovech

Pracovní náplň:
  • Zajišťování chodu podatelny a ohlašovny, zajišťování spisové a archivní služby, organizačně-technické zabezpečení voleb.
Platové zařazení:
  • Platová třída 8 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:
  • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
  • Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
  • Flexibilita, zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
  • Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
  • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
  • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení.

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 24.2.2020 na adresu:

Město Klatovy
k rukám tajemníka ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

Obálku označte „Výběrové řízení OVV-podatelna“.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

Klatovy 7.2.2020

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ