ZÁPIS Z PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU REKONSTRUKCE PRAŽSKÉ ULICE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZÁPIS Z PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU REKONSTRUKCE PRAŽSKÉ ULICE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Zápis z projednání záměru rekonstrukce Pražské ulice

Zápis z projednání záměru „Rekonstrukce Pražské ulice“,  které se uskutečnilo dne 03.02.2020 v KD Klatovy.

 

Na úvod starosta města pan Mgr. Rudolf Salvetr přivítal všechny přítomné rezidenty
a podnikatele z Pražské ulice. Podotkl, že Pražská ulice je poslední ulicí v historické zóně města, která není zrekonstruovaná.  Vyjádřil přítomným své pochopení, že toto rozhodnutí bude zásah do jejich každodenního nejen soukromého, ale zároveň pracovního a podnikatelského života. Závěrem svého úvodního slova zdůraznil, že rekonstrukce se netýká pouze povrchu vozovky a chodníků, ale je nutné rekonstruovat zastaralou kanalizační a vodovodní síť, veřejné osvětlení a další potřebné sítě.

 

Dále se ujal slova vedoucí hospodářského odboru pan František Kocfelda. Přítomné seznámil s bližšími informacemi, současným stavem silničního provozu a navrhovaným řešením. Denně projede Pražskou ulicí přes pět tisíc vozidel (osobních aut, autobusů MHD a nákladních aut), stávající vozovka má šíři osm metrů a podél celé ulice v obou směrech platí „zákaz stání“. Na přelomu roku byla provedena studie zaměřená na hlukové zatížení, s výsledky studie byli účastníci rovněž seznámeni. V prezentaci ujistil vlastníky nemovitostí, že se při realizaci nezapomene na již vybudované a fungující prvky například ventilace sklepů atd.

Navrhované řešení počítá s vozovkou o šíři 6,5 m a šířkou podélných stání 2 m. Šířka oboustranných chodníků bude proměnná od 1,7 do 3,2 m. Podélné stání je navrženo s ohledem na zajištění rozhledů při výjezdu z jednosměrných ulic (Václavské a Čs. Legií), od ulice Dobrovského po Zlatnickou po pravé straně a dále až k náměstí po levé straně. Napojení ulic do Pražské bude řešeno jako křižovatky, v křižovatkách u parkovišť budou vysazené plochy. Přechody pro chodce budou vyvýšeny nad úroveň vozovky o pět centimetrů. Povrch vozovky a podélných stání je navržen z dlažebních kostek, povrch chodníků ze žulových desek tzv. „Plzeňská dlažba“. Podélné stání bude časově omezeno. Návrh uvažuje se zklidněním dopravy na celém území historické části města – „zóna 30“.

 

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky ve dvou etapách s umožněním průjezdu z příčných ulic. Zásobování jednotlivých provozoven bude možné řešit individuálně po dohodě se zhotovitelem stavby. Nejprve bude provedena rekonstrukce vodovodu a dalších sítí, vozovky a částí chodníků o šíři cca 0,5 m. Zbylá část chodníků zůstane jako obsluha pro pěší. Následovat bude rekonstrukce zbylých částí chodníků.

 

Realizace akce se předpokládá v době od července do října 2020, pokud bude zajištěno potřebné stavební povolení. Pokud nebude zajištěno, tak začátkem roku 2021 (do pouti).

 

Po skončení prezentace dostali slovo občané.

 

Dotazy a odpovědi:

1.       zda zůstanou provozovny v ulici přístupné pro zákazníky – ano, pro pěší,

2.       jakým způsobem bude zajištěna možnost zásobování – po dohodě se zhotovitelem,

3.       bude možnost provizorního parkování po dobu rekonstrukce – pouze v omezené době po dohodě se zhotovitelem,

4.       zda je nutné zúžit vozovku a zřídit podélné parkovací pruhy – vyžadují to příslušné předpisu a normy,

5.       kolik bude zřízeno parkovacích stání – cca 25 PM,

6.       povrch řešit raději z asfaltobetonu – proběhne jednání se SPÚ Plzeň a KHS Plzeň,

7.       termín realizace raději na jaro 2021 – bude ještě projednáno.

 

Na internetových stránkách města bude zřízen odkaz, kam budou průběžně vkládány všechny potřebné informace.

 

Zapsal: Bc. L. Broukal, F. Kocfelda HO MěÚ Klatovy

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ