POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁK. 106/1999 SB (§ 5, ODST.3) - ROK 2020 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁK. 106/1999 SB (§ 5, ODST.3) - ROK 2020

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2020

Městský úřad Klatovy – 17.10.2020 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16.10.2020 na žádost týkající se duplikátu dohody.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 12.10.2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se duplikátu dohody.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16.10.2020 - čj. OSVZ/8024/20/Mos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 18.09.2020 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 17.09.2020 na žádost týkající se koncesního řízení.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 03.09.2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se koncesního řízení.

Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeně poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 17.09.2020 - čj. MST1/770/20.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 28.08.2020 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27.08.2020 na žádost týkající se vydaných rozhodnutí.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 17.07.2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se vydaných rozhodnutí.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27.08.2020 - čj. OVÚP/5873/20/Bo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 25.06.2020 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24.06.2020 na žádost týkající se kopií listin kolaudačního rozhodnutí. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 22.06.2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se kopií listin kolaudačního rozhodnutí.

Žadateli byla odpověď poskytnuta osobně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24.06.2020 - čj. OVÚP/4917/Bo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 10.06.2020 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 09.06.2020 na žádost týkající se pozemků v k.ú.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 26.05.2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se pozemků v k.ú.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 09.06.2020 - čj. OVÚP/4329/20/Bo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 29.05.2020 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28.05.2020 na žádost týkající se držitelů honiteb.

 Městskému úřadu v Klatovech byla dne 25.05.2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se držitelů honiteb.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28.05.2020 - čj. ŽP/5240/20/Ří.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 04.06.2020 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 04.06.2020 na žádost týkající se autobusové dopravy.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 21.05.2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se autobusové dopravy.

Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeně poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 04.06.2020 - čj. HO/822/20/Koc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 26.05.2020 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25.5.2020 na žádost týkající se stavebních úprav.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 19.05.2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se stavebních úprav.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 25.05.2020 - čj. OVÚP/3925/20/Ei.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 19.05.2020 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18.05.2020 na žádost týkající se kontroly spalinových cest.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 07.05.2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se kontroly spalinových cest.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18.05.2020 - čj. OVÚP/3656/20/Ei.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 18.02.2020 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 17.02.2020 na žádost týkající se splacení půjčky.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 03.02.2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se splacení půjčky.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 17.02.2020 - čj. FO/292/20.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 07.02.2020 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 07.02.2020 na žádost týkající se investičních akcí.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 30.01.2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se investičních akcí.

Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 07.02.2020 - čj. ORM/381/2020/Bě.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 29.01.2020 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29.01.2020 na žádost týkající se dodatku ke smlouvě.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 16.01.2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se dodatku ke smlouvě.

Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29.01.2020 - čj. MST1/56/20.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 29.01.2020 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29.01.2020 na žádost týkající se výběrového řízení.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 16.01.2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se výběrového řízení.

Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29.01.2020 - čj. MST1/55/20.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 24.01.2020 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15.01.2020 na žádost týkající se rozpočtu města.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 15.01.2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se rozpočtu města.

Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24.01.2020 - čj. FO/157/20/FO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 05.02.2020 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 05.02.2020 na žádost týkající se právního stavu.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 14.01.2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se právního stavu.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 05.02.2020 - čj. PRÁV/8/20.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 23.01.2020 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23.01.2020 na žádost týkající se stavebního řízení.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 10.01.2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se stavebního řízení.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23.01.2020 - čj. OVÚP/511/20/Bo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 17.01.2020 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16.01.2020 na žádost týkající se polohy radarů pro měření rychlosti.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 08.01.2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se polohy radarů pro měření rychlosti.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16.01.2020 - čj. T/20/20/Stj.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ