VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO CENTRA | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO CENTRA

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výběrové řízení - pracovník informačního centra

Město Klatovy
zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení na místo pracovníka/pracovnice informačního centra města Klatovy

Pracovní náplň:
 • Zajišťování provozu informačního centra, zajišťování agendy spojené s cestovním ruchem, poskytování informačního servisu, prodej propagačních materiálů, zajišťování kulturních akcí a akcí zaměřených na cestovní ruch.

 

Platové zařazení:

 • Platová třída 9 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:
 • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
 • Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka slovem i písmem, znalost dalšího jazyka výhodou.
 • Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
 • Flexibilita, zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.
 • Znalost práce na PC.
 • Řidičské oprávnění skupiny B.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení.

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 12.10.2020 na adresu:
Město Klatovy
k rukám tajemníka ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

Obálku označte „Výběrové řízení – informační centrum“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

 

Klatovy 25.9.2020


Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ