2020: PROJEKT „VÝSTAVBA DÍLČÍ ČÁSTI DÁLKOVÉ CYKLOTRASY Č. 38, CYKLOSTEZKA KLATOVY-BEŇOVY“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2020: PROJEKT „VÝSTAVBA DÍLČÍ ČÁSTI DÁLKOVÉ CYKLOTRASY Č. 38, CYKLOSTEZKA KLATOVY-BEŇOVY“

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2020: Projekt „Výstavba dílčí části dálkové cyklotrasy č. 38, cyklostezka Klatovy-Beňovy“


Plzeňský kraj 


Město Klatovy podalo v květnu 2020 žádost o dotaci z Plzeňského kraje – programu „Individuální dotace ODSH 2020“.

Uznatelné náklady akce 4.185.209,00 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 3.300.000,00 Kč.

Předmětem projektu je výstavba cyklostezky, která bude vedena v koridoru souběžně s vysoce frekventovanou silnicí I. třídy I/22.
Akce se skládá ze čtyř částí:
  1. z výstavby chodníku včetně veřejného osvětlení (738.278,00 Kč vč. DPH – neuznatelný náklad),
  2. z výstavby tzv. “vjezdové brány“, která bude sloužit pro převedení chodců a cyklistů přes silnici II. třídy (1.048.326,00 Kč vč. DPH – neuznatelný náklad),
  3. z pokládky chráničky pro budoucí výtlačný řad kanalizačního potrubí do tělesa stezky (3.569.706,00 Kč vč. DPH – neuznatelný náklad), bude hrazeno z vodohospodářského fondu,
  4. z výstavby stezky pro chodce a cyklisty o šíři 3,0 m (+ 0,25 m oboustrannou krajnici) v koridoru pozemků města Klatovy vedoucí přes polnosti od silnice II/191 po MK Beňovy v délce 771 m (4.185.209,00 Kč včetně DPH – uznatelný náklad).
Přepokládané uznatelné náklady akce 4.185.209,00 Kč vč. DPH z celkových nákladů 9.514.519,00 Kč vč. DPH.
Realizace proběhne od června 2020 do prosince 2021.

Projekt bude uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ