Formulář – předregistrace účastníka aukce stavebních pozemků města Klatovy - Fyzické osoby

Účastník/účastníci

Akce se budu účastnit jako: *

Dle typu účastníka vyplňte patřičný počet nabyvatelů

V případě SJM vyplňte za oba manžele.
Obvyklé bydliště – adresa bydliště, kde se obvykle zdržujete, pokud není shodná s adresou trvalého bydliště.
Hvězdička * – povinná položka

Nabyvatel č. 1

Jméno, příjmení, titul *
Datum narození *
Bydliště *
Obvyklé bydliště
Telefon *
E-mail *

Nabyvatel č. 2

Jméno, příjmení, titul
Datum narození
Bydliště
Obvyklé bydliště
Telefon
E-mail

Nabyvatel č. 3

Jméno, příjmení, titul
Datum narození
Bydliště
Obvyklé bydliště
Telefon
E-mail

Nabyvatel č. 4

Jméno, příjmení, titul
Datum narození
Bydliště
Obvyklé bydliště
Telefon
E-mail

Stavební pozemek

Mám/e zájem o stavební pozemek pp. č. *
v lokalitě *

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji/jeme, že jsem/jsme se seznámil/li s Aukčním řádem a respektuji/jeme jeho ustanovení uvedené v článku 3, odstavce 5 a 6.

Odeslání

Před odesláním formuláře doporučujeme formulář zkontrolovat.

Po úspěšném odeslání formuláře Vám téměř okamžitě přijde opis formuláře na e-mail uvedený u Nabyvatele č. 1. V případě problémů (opis nedorazí atd.) kontaktujte pracovníky odboru rozvoje města Klatovy.