REKONSTRUKCE PRAŽSKÉ ULICE A RYBNÍČEK | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

REKONSTRUKCE PRAŽSKÉ ULICE A RYBNÍČEK

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Rekonstrukce Pražské ulice a Rybníček

Město Klatovy pokračuje i nadále v přípravách na rekonstrukci ulic Pražská a Rybníčky.

Vzhledem k tomu, že veškerá měření hluku, která bylo město nuceno provést, nevyhověla požadovaným normám, bude rekonstrukce Pražské ulice provedena jako oprava stávajícího stavu – tedy ve stejném šířkovém uspořádání, silnice z asfaltového betonu a chodníky ze žulových desek, tzv. „Plzeňská dlažba“.

Přechody pro chodce na začátku a na konci Pražské ulice budou stavebně zvýšené. Dále bude v této ulici provedena výměna uličních vpustí, rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek, oprava kanalizačních šachet (v hloubce 6,5 m), rekonstrukce kabelu ČEZ, nová metropolitní síť a rekonstrukce veřejného osvětlení se samostatným nasvícením přechodů.

Vzhledem k rozsáhlosti akce byl na jednání se všemi dotčenými investory domluven následující harmonogram postupu prací:
Celá stavba proběhne v období od 06.04. do 15.06.2021, a to po jednotlivých úsecích mezi křižovatkami.

  • rekonstrukce vodovodu (současně opravy kanalizačních šachet): 06.04. – 22.05.2021, v předstihu dojde k odfrézování vozovky v šíři 1 m od obruby, začne se od

náměstí

  • rozebrání chodníku (vpravo od náměstí) pro rekonstrukci VO, kabelu ČEZ a pokládku metropolitní sítě, pokládka těchto sítí: 19.04. – 08.06.2021
  • oprava povrchu komunikací: 03.05. – 15.06.2021

S ohledem na velký rozsah se celá akce provede za úplné uzavírky jednotlivých úseků mezi křižovatkami. Zásobování přilehlých objektů bude zajištěno, pokud to bude možné, po domluvě se zhotovitelem stavby.

 

Rekonstrukce Rybníček

Zároveň s Pražskou ulicí bude provedena rekonstrukce Rybníček. Stejně jako Pražská ulice bude z důvodu nevyhovujících hlukových parametrů provedena ve stávajícím šířkovém uspořádání, dojde k úpravě parkovacího stání a šířky chodníku před hotelem Beránek, kde  bude soukromým investorem vybudována terasa. Silnice bude provedena z asfaltového betonu, parkovací stání ze žulových kostek 10x10 cm, chodník podél budov ze zámkové dlažby, chodník podél ostatní plochy z asfaltového betonu.

Harmonogram postupu prací: celá stavba proběhne v období od 06.04. do 15.06.2021.

  • rekonstrukce plynovodu: 06.04. – 22.05.2021, začne se od Gorkého ulice, v předstihu dojde k odfrézování vozovky v šíři 1 m.
  • rekonstrukce vodovodu: 06.04 – 22.05.2021, začne se od Dobrovského ul.  směrem ke Gorkého ul., v předstihu dojde k odfrézování vozovky v šíři 1 m.
  • rekonstrukce veřejného osvětlení, kabelu ČEZ, pokládka metropolitní sítě: 06.04. – 08.06.2021.
  • rekonstrukce povrchu komunikací: 03.05. – 15.06.2021.

Akce se provede za úplné uzavírky. Zásobování přilehlých objektů bude zajištěno, pokud to bude možné, po domluvě se zhotovitelem stavby.

 

 

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ