Odbor výstavby a územního plánování (OVÚP)

Umístění odboru: 

Balbínova 59

Vedoucí odboru: 

Ing. Pavel Boublík

Kontakty:

Blatná Dana Bc. obecný stavební úřad 376 347 354 dblatna@mukt.cz 
Boublík Pavel Ing.
vedoucí odboru
376 347 229
pboublik@mukt.cz
Eisová Stanislava
obecný stavební úřad
376 347 253
seisova@mukt.cz
Flídrová Marcela
obecný stavební úřad
376 347 251
mflidrova@mukt.cz
Kamenová Ivana
obecný stavební úřad
376 347 323
ikamenova@mukt.cz
Krčmářová Eva
úřad územního plánování
376 347 225
ekrcmarova@mukt.cz
Lukeš Jiří Ing.
obecný stavební úřad
376 347 226
jlukes@mukt.cz
Malý Martin Ing.
obecný stavební úřad
376 347 276
mmaly@mukt.cz
Martínek Tomáš
úřad územního plánování
376 347 227
tmartinek@mukt.cz
Marytová Jaroslava Ing.
obecný stavební úřad
376 347 252
jmarytova@mukt.cz
Průchová Lucie Bc.obecný stavební úřad 376 347 228 lpruchova@mukt.cz
Tučková Radka
administrativa odboru
376 347 224
rtuckova@mukt.cz
Turečková Jana
obecný stavební úřad
376 347 223
jtureckova@mukt.cz
 

Rozsah činnosti 

1. Úřad územního plánování

 

 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní opatření na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • pořizuje změny územního plánu a regulačního plánu na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • pořizuje územně plánovací podklady (územní studie, územně analytické podklady) pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů, regulačních plánů, popřípadě pro další územně plánovací činnost obcí,
 • pořizuje a vydává vymezení zastavěného území,
 • pořizuje územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území pro území obce,
 • vkládá data do národního geoportálu územního plánování,
 • vykonává další činnosti podle zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), včetně jeho přechodných ustanovení, např. vyhodnocuje uplatňování územně plánovací dokumentace a zpracovává zprávu o uplatňování územně plánovací dokumentace, vyhodnocuje aktuálnost vymezení zastavěného území příp. jej aktualizuje.

 

2. Stavební úřad (formuláře)

 

 • eviduje veškeré úkony a vkládá veškeré písemnosti do evidence stavebních postupů,
 • vydává předběžné informace,
 • vede řízení o povolení záměru a vydává rozhodnutí o záměru,
 • vydává povolení stavby nebo zařízení ve zrychleném řízení,
 • vede řízení a vydává povolení změny využití území,
 • vede řízení a vydává povolení dělení a scelování pozemků,
 • vydává opatření obecné povahy nebo rozhodnutí o stanovení ochranného pásma,
 • vede řízení a vydává povolení změny záměru před jeho dokončením,
 • v řízení o povolení záměru rozhoduje o povolení výjimky, je-li k povolení záměru nezbytná,
 • provádí kontrolní prohlídky staveb dle § 227 stavebního zákona,
 • vede kolaudační řízení a vydává kolaudační rozhodnutí,
 • vyzývá příslušnou obec k přidělení čísla popisného nebo evidenčního, pokud realizací vznikla nová stavba, která přidělení vyžaduje,
 • vede řízení a vydává rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby a zkušebního provozu dokončené stavby,
 • vede řízení a vydává povolení změny v užívání stavby, popř. povolení změny v užívání stavby ve zrychleném řízení,
 • ověřuje pasporty stavby,
 • vede řízení o povolení odstranění staveb a vydává povolení odstranění stavby,
 • vede řízení o nařízení odstranění stavby a vydává rozhodnutí o nařízení odstranění stavby, resp. dodatečné povolení stavby,
 • vede opakované řízení a vydává nové povolení stavby,
 • vede řízení a vydává rozhodnutí o prodloužení doby trvání stavby,
 • provádí stavební kontroly a vydává případná zakazující opatření nebo opatření k nápravě,
 • v případě mimořádných událostí rozhoduje o dalších postupech na pozemku či stavbě
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě,
 • projednává přestupky osob, přestupky vybraných osob a přestupky fyzických osob včetně ukládání pokut za tyto přestupky
 • v rámci své činnosti pracuje s informačními systémy stavební správy
 • vyměřuje správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává činnost editora základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává další činnosti podle zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), včetně jeho přechodných ustanovení.

 

3. Vyvlastňovací úřad:

 • vede řízení podle zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, v platném znění 

 


Působnost v územních obvodech obcí :

1. Stavební úřad: Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Borovy, Čachrov, Červené Poříčí, Číhaň, Dlažov, Dolany, Hnačov, Chlistov, Chudenice, Janovice nad Úhlavou, Javor, Ježovy, Klatovy, Klenová, Křenice, Lomec, Měčín, Mezihoří, Mlýnské Struhadlo, Mochtín, Myslovice, Nezdice, Obytce, Ostřetice, Plánice, Poleň, Předslav, Strážov, Švihov, Týnec, Tužice, Újezd u Plánice, Vrhaveč, Vřeskovice, Zavlekov, Zborovy.

2. Úřad územního plánování Vyvlastňovací úřad: Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Čachrov, Černíkov, Červené Poříčí, Číhaň, Dlažov, Dešenice, Dolany, Hamry, Hnačov, Chlistov, Chudenice, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Javor, Ježovy, Klatovy, Klenová, Křenice, Lomec, Měčín, Mezihoří, Mlýnské Struhadlo, Mochtín, Myslovice, Nýrsko, Obytce, Ostřetice, Plánice, Poleň, Předslav, Strážov, Švihov, Týnec, Újezd u Plánice, Vrhaveč, Vřeskovice, Zavlekov, Zborovy, Železná Ruda.

 

Informace o výsledcích kontrol podle kontrolního řádu: 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2023 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2022 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2021 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2020 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2019 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2018 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2017 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád  

Informace o výsledcích kontrol za r. 2016 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2015 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

 

Životní situace

Návody na řešení životních situací naleznete v sekci CHCI SI ZAŘÍDIT