OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU MĚSTA - PRONÁJEM | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU MĚSTA - PRONÁJEM

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o záměru města - pronájem

 

O Z N Á M E N Í    O    Z Á M Ě R U   M Ě S T A

 

 

Záměr majetkoprávního úkonu města

 

Pronájem části stp. č. 3521 v k. ú. Klatovy vč. budovy čp. 626/IV na stp. č. 3521 a částí pp.č.3206/121 a 3206/183 v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca 183 m2 na dobu určitou 15 let, s možností prodloužení. Účel: umístění zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla včetně příslušenství.

 

Případná vyjádření k záměru podejte písemně v termínu do patnácti dnů ode dne vyvěšení oddělení správy majetku odboru rozvoje města, 4. patro budovy radnice. Bližší informace o uvedeném záměru budou poskytnuty tamtéž.

 

 

Mgr. Rudolf Salvetr, v. r.

starosta města Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ