VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA R. 2020 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA R. 2020

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výroční zpráva o poskytování informací za r. 2020

zpracovaná v souladu s § 18 zák. 106/1999 Sb.:
  • počet podaných žádostí o informace – 22
  • počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 0
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0
  • výčet poskytnutých výhradních licencí – 0
  • počet stížností podaných podle § 16a - 0
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

odbor

počet žádostí o informace

počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti

počet podaných odvolání

tajemník + kancelář starosty

5

0

0

vnitřních věcí

0

0

0

finanční

2

0

0

hospodářský

3

0

0

rozvoje města

4

0

0

sociálních věcí a zdravotnictví

1

0

0

výstavby a územního rozvoje

6

0

0

životního prostředí

1

0

0

živnostenský

0

0

0

dopravy

0

0

0

školství, kultury a cest. ruchu

0

0

CELKEM

22

0

0

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ