Formulář – předregistrace účastníka aukce stavebních pozemků města Klatovy - Právnické osoby

Účastník/účastníci

Akce se budu účastnit jako: *

Hvězdička * – povinná položka

Nabyvatel - Právnická osoba

Název právnické osoby *
IČ *
Sídlo právnické osoby *
Statutární zástupce právnické osoby *
Telefon *
E-mail *

Stavební pozemek

Mám/e zájem o stavební pozemek pp. č. *
v lokalitě *

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji/jeme, že jsem/jsme se seznámil/li s Aukčním řádem a respektuji/jeme jeho ustanovení uvedené v článku 3, odstavce 5 a 6.

Odeslání

Před odesláním formuláře doporučujeme formulář zkontrolovat.

Po úspěšném odeslání formuláře Vám téměř okamžitě přijde opis formuláře na uvedený e-mail. V případě problémů (opis nedorazí atd.) kontaktujte pracovníky odboru rozvoje města Klatovy.