ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ (ŽO) | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ (ŽO)

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor živnostenský (ŽO)

Umístění odboru: 

Vídeňská 66

Vedoucí odboru:

Ing. Miluše Lejsková

Kontakty:

Bastlová Jana

živnosti, registrace

376 347 513

jbastlova@mukt.cz

Jelínková Kateřina Mgr.

živnosti, registrace

376 347 514

kjelinkova@mukt.cz
Kislingerová Jaroslava Ing.
živnostenská kontrola
376 347 522
jkislingerova@mukt.cz

Lejsková Miluše Ing.

vedoucí odboru

376 347 511

mlejskova@mukt.cz

Polívková Olga

živnosti, registrace

376 347 219

opolivkova@mukt.cz

Popelík Zdeněk

živnostenská kontrola

376 347 525

zpopelik@mukt.czRozsah činnosti:

 • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vykonává   funkci orgánu státní správy   I. stupně pro   oblast   živností koncesovaných, ohlašovacích řemeslných, ohlašovacích vázaných a živnosti ohlašovací volné,
 • plní funkci Centrálního registračního místa, kde může podnikatel společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi učinit příslušné oznámení i vůči dalším správním orgánům (finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně),
 • v rámci projektu CZECH POINT vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy,
 • provádí vidimaci a legalizaci v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), 
 • vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
 • provádí živnostenskou kontrolu a projednává přestupky fyzických a právnických osob za porušení povinností podle živnostenského zákona,
 • koordinuje a spolupracuje s orgány státní správy, státního odborného dozoru,   s orgány činnými v trestním řízení, zájmovými svazy, cechy, sdruženími podnikatelů,
 • vykonává dozor nad dodržováním ostatních právních předpisů v rozsahu svěřeném do pravomoci obecním živnostenským úřadům (zákon o ochraně spotřebitele, zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu, zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ad.),
 • vede archivaci a evidenci spisových materiálů podnikatelů,
 • poskytuje informace veřejnosti v rozsahu svých kompetencí,
 • vybírá správní poplatky v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn za úkony podle živnostenského zákona a zákona o zemědělství,
 • zajišťuje inkaso příjmů včetně vymáhání pohledávek na svěřeném úseku,
 • zajišťuje kontrolní činnost na svém úseku


Formuláře živnostenského úřadu:

1. Podnikání podle živnostenského zákona (zák.č. 455/1991 Sb.) - Jednotný registrační formulář

2. Elektronické podání - Web aplikace JRF (jednotného reistračního formuláře)

3. Podnikání podle zemědělského zákona (zák.č. 252/1997 Sb.) - Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele a oznámení změn  


 

Životní situace

 

 

Informace o výsledcích kontrol podle kontrolního řádu:  


Informace o výsledcích kontrol za r. 2019 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2018 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2017 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2016 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2015 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2014 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ