ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM) | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM)

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor rozvoje města (ORM)

Umístění odboru:

nám. Míru 62

Vedoucí odboru:

Ing. Daniela Pleskotová 

Kontakty:


Běloušková Martinaadministrativa odboru 

376 347 238 

mbelouskova@mukt.cz
Bohůnková Pavlína Ing.
správa majetku
376 347 249
pbohunkova@mukt.cz
Černík Luděkinvestiční výstavba 

376 347 237 

lcernik@mukt.cz
Hilscher Pavla Bc.dotace, veřejné zakázky 

376 347 313 

philscher@mukt.cz
Járová Aneta Ing.dotace 

376 347 314 

ajarova@mukt.cz

Klemsová Pavla Ing.

správa majetku

376 347 261

pklemsova@mukt.cz

Kodeš Petr

investiční výstavba

 376 347 284

pkodes@mukt.cz

Kučera Jiří ing.

investiční výstavba

376 347 239

jkucera@mukt.cz

Kudrnková Jaroslava Ing.

správa majetku

376 347 221

jkudrnkova@mukt.cz

Pleskotová Daniela Ing.

vedoucí odboru

376 347 247

dpleskotova@mukt.cz

Polačiková Anna dotace

376 347 304

apolacikova@mukt.cz
Valečková Jana ml. veřejné zakázky, dotace

376 347 255

javaleckova@mukt.cz
Vítovec Karel Ing. správa majetku

376 347 303

kvitovec@mukt.czRozsah činnosti:
 • vede evidenci nemovitého majetku města včetně dokumentace k nemovitostem,
 • zajišťuje komplexní majetkoprávní agendu,
 • koordinuje investiční činnosti týkající se záměrů města se záměry správců sítí,
 • spravuje a vede technické digitální mapy města a geografický informační systém včetně spolupráce se správci sítí,
 • shromažďuje žádosti na změny územního plánu města a spolupracuje  s OVÚP na tvorbě, udržování a realizaci těchto změn,
 • zabezpečuje zpracování návrhů koncepčních řešení v hlavních otázkách rozvoje města, projednává spolupráci při realizaci rozvojových programů,
 • spolupracuje s architektem města,
 • zpracovává zásobník investičních akcí včetně  každoroční aktualizace,
 • zajišťuje  stavební dozor investora u investičních akcí města,
 • zadává veřejné zakázky v rozsahu své působnosti a vede evidenci veřejných zakázek zadávaných městem a řízenými organizacemi,
 • zajišťuje smluvní vztahy na úseku investiční výstavby, územního plánování a  při majetkoprávních úkonech,
 • vede evidenci dotačních programů vyhlašovaných státemkrajem a Evropskou unií , zajišťuje metodickou pomoc při administrativě vyřízení žádostí, vede statistiku týkající se dotací a vede statistiku podaných žádostí a poskytnutých dotací za město a řízené organizace,
 • připravuje podklady na zpracování strategických materiálů pro EU,
 • zabezpečuje agendu Programu obnovy venkova a Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury obcím ve správním obvodu,
 • pořizuje a potvrzuje výpisy na dožádání ze mzdových listů bývalých zaměstnanců zlikvidovaných státních podniků , kde je právním nástupcem s povinností archivace bývalý okresní úřad, nyní pověřená obec (RaJ, OPOS) 
 • poskytují  informace veřejnosti v rozsahu své působnosti,
 • zajišťují vydání veškerých stanovisek týkajících se majetku města za samosprávu obce,
 • spravuje vodohospodářskou infrastrukturu  města ve správě ŠVaK a.s.
 • zajišťuje kontrolní činnost na svém úseku.


Životní situace

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ