Komise a výbory

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ust. § 84 odst. 2, pís. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, o zřízení kontrolního a finančního výboru:

Finanční výbor:

předseda: Ing. Ján Ridzoň

členové: Ing. Václava Kiliánová, MUDr. Bohumil Kuneš, Ing. Josef Rubáš, Zdeňka Černá, Pavel Šefl, Peter Pošefka, Ing. Pavel Honzík, Ing. Luboš Nový, MBA, Ing. Václav Nováček, Jan Benda.

 

Kontrolní výbor

předseda: RNDr. Kateřina Vágnerová

členové: Doc. Otakar Čerba, Ph.D., Martin Mašek, Mgr. Věra Šlajsová, Jan Papež, JUDr. Jiří Štancl, Václav Touš.

 

 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jmenovala následující členy komisí:

Finanční komise

předseda: Bc. Pavel Strolený

členové: Ing. Vladimír Král, Ph.D., Ing. Jiří Kubát, Ing. Stanislav Kopáček, Petr Fiala, Jan Netrval, Jaroslav Bukovský, Mgr. Ivan Šlajs, Ing. Stanislav Šlehofer, Ing. Tomáš Nejdl, Štěpánka Hnojská, Ing. Jan Brantl, Ing. Josef Hosnedl, Ing. Jiří Sudík, Petra Zahrádka.

 

Komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ

předseda: MUDr. Miloš Chroust

členové: Zdeněk Baselides, Martin Pytel, Mgr. Olga Kalčíková, Ing. Jiří Pohanka, Ing. Ivan Šillar, David Morávek, Jan Auermüller, Jan Papež, Doc. Otakar Čerba, Ph.D., Bc. Nikola Novák, Pavel Ponocný, Ing. Arch. Jan Bauer, Ing. Ján Ridzoň, Mgr. Ivana Šedivá.


Komise majetková

předseda: Stanislav Šafránek

členové: Ludmila Běloušková, Zdeněk Baselides, Kateřina Sieglová, Adam Popelka, Pavel Šefl, Ladislav Matějka, Mgr. Dušan Kučera, Petr Rosa, MUDr. Jan Ludvík, MUDr. Hana Müller Košanová, Doc. Tomáš Kozák, PhD., MUDr. Jan Humplík, Helena Naďová, František Riška.


Komise bytová

předseda: Marie Hulešová

členové: Ivanka Maříková, Rudolf Lang, Ing. Dagmar Reitmaierová, Šárka Vítková, Eva Kauerová, Mgr. Věra Tomaierová, Zdeněk Bílý, Daniel Koželuh, Mgr. Štěpánka Naušová, Mgr. Kristýna Čerbová, Jaroslav Hostaš, Andrej Sabol, Helena Naďová, Dana Holá.


Komise pro nebytové prostory

předseda: Mgr. Jaromír Veselý

členové: Rudolf Lang, Kateřina Sieglová, Pavel Šefl, Jaroslav Bukovský, Miloslava Šeflová, Karel Bárta, Milena Špatenková, Ing. Jiří Sudík, Ing. Luboš Nový MBA, Mgr. Jaroslav Vágner, Mgr. Petra Haviarová, Ing. Michal Hosnedl.


 
Komise pro výchovu, vzdělávání a sport

předseda: Mgr. Vítězslav Šklebený

členové: Tomáš Kanta, Václav Kosnar, Václav Štípek, Pavel Hejpetr, Monika Morávková, Romana Kuželíková, Olga Reitmajerová, Mgr. Jaromír Veselý, RNDr. Kateřina Vágnerová, Mgr. Petr Pavlas, Ph.D., Jiří Klouda, Mgr. Jiří Štancl, Pavel Pošar, Josef Janda.


Komise pro kulturu, cestovní ruch, Zdravé město a MA21

předseda: Ing. Martin Kříž

členové: : Ing. Hana Kristová, Marie Míková, Mgr. Lukáš Kopecký, Ing. Roman Schavel, Mgr. Pavel Koura, Alena Bálková, Mgr. Ivan Šlajs, Ing. Dagmar Reitmaierová, Ing. Tomáš Nejdl, Jan Ráček, Bc. Stanislav Václavovic, Jan Benda, Václav Touš, Milena Špatenková.


Komise pro sociálně právní ochranu dětí

předseda:

členové: