Komise a výbory

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ust. § 84 odst. 2, pís. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, o zřízení kontrolního a finančního výboru:

Finanční výbor:

předseda: Pavel Strolený

členové: Ing. Kubát Jiří, Ing. Rubáš Josef, Ing. Kopáček Stanislav, Ing. Šlehofer Stanislav, Ing. Honzík Pavel, Janda Josef, DiS.,  Rehák Jaroslav, Korec Zdeněk, Ing. Jan Hrdina, Pavel Šefl.

 

Kontrolní výbor

předseda: Ing. Petr Votípka

členové: Mašek Martin, Ing. Gabriel Jiří, Ing. Vondrová Markéta, JUDr. Štancl Jiří, Ing. Zavřel Jiří, Mgr. Šlajsová Věra, Ing. Frydrych Petr, Fiala Petr, Buriánek Aleš, Ing. Pohanka Jiří.

 

 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jmenovala následující členy komisí:

Finanční komise

předseda: Ing. Václav Chroust

členové: Václav Nováček, Ing. Luboš Nový, Ing. Vladimír Král Ph.D., Ing. Stanislav Šlehofer, Tomáš Nejdl, Stanislav Šafránek, Ing. Zdeňka Černá, Ing. Jaromír Kalivoda, Radek Vojta, Mgr. Věra Šlajsová, Jan Benda, Ing. Josef Hosnedl.


 

Komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ

předseda: MUDr. Miloš Chroust 

členové: Pytel Martin, Mráz Karel, Ing. Auermüller Jan, Ing. arch. Hanzlík Karel, Ing. arch. Břízová Miroslava, Ing. Pohanka Jiří, Ing. Šillar Ivan, Bc. Geiger František, RNDr. Haviar Stanislav Ph.D., Marková Hana, Ing. arch. Bauer Jan, Papež Jan. 

zapisovatelka: Ivana Kamenová 

 

Komise majetková

předseda: Peter Pošefka  

členové: Popelka Adam, Běloušková Ludmila, Baselides Zdeněk, Mgr. Veselý Jaromír, Rosa Petr, Šafránek Stanislav, Ing. Černá Zdeňka, Rehák Jaroslav, Kozák Tomáš, Kučera Dušan, MUDr. Humplík Jan, Ing. Hosnedl Michal.

zapisovatel: Ing. Karel Vítovec

 

Komise bytová

předseda: Marie Hulešová 

členové:Maříková Ivanka, Holá Dana, Hamplová Danuše, Ing. Dagmar Reitmaierová, Vítková Šárka, Vizinger Michal, Klasna Michal, Veselý Václav, Hostaš Jaroslav, Klimeš Petr. 

zapisovatelka: Miluše Šottová 

 

Komise pro nebytové prostory

předseda: František Joachimsthaler 

členové: Lang Rudolf, Bárta Karel, Korec Zdeněk, Vizingerová Bohuslava, Haviarová Petra, Fára Antonín, Hostaš Jaroslav, Benda Jan.

zapisovatelka:

 

Komise pro výchovu, vzdělávání a sport

předseda: Mgr. Vítězslav Šklebený 

členové: RNDr. Vágnerová Kateřina, Kanta Tomáš, RNDr. Brousek Jan Ph.D., Mgr. Pleticha Jaroslav, Mgr. Kasalová Jana, Ing. Schavel Roman, Kosnar Václav, Hejpetr Pavel, Rybová Lenka, Mgr. Karnet Miroslav, Ing. Byrtus Miroslav Ph.D., Mgr. Štancl Jiří, Ing. Petr Frydrych.

zapisovatelka: Ing. Alena Kunešová 

  

Komise pro kulturu a cestovní ruch

předseda: Ing. Martin Kříž 

členové: Ing. Kristová Hana, Míková Marie, Mgr. Kopecký Lukáš, Mašek Martin, Piorecký Jan, Mgr. Koura Pavel, Bálková Alena, Ing. Reitmaierová Dagmar, Ing. Zavřel Jiří, Mgr. Šlajs Ivan, Viták Karel, Ing. arch. Barbora Černá, Jarmila Antalová.

zapisovatelka: Jitka Kodešová 

 

Komise pro sociálně právní ochranu dětí

předseda: Mgr. Radka Šustrová

členové: Mgr. Josef Moravec, Mgr. Klára Voráčková, MUDr. Michal Janek, MUDr. František Musil, p. Luboš Hošek, MUDr. Irena Bijedičová, Mgr. Jana Jandová, Mgr. Jana Bufková, Mgr. Hana Kusáková, Mgr. Michaela Dryjová, Bc. Daniel Paška, Dis., Bc. Michaela Kanická, Mgr. Erika Bošková, Mgr. Veronika Kochman Stahlová.