NAŘÍZENÍ Č. 1/2009 O STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH CEN SLUŽEB KREMATORIÍ A HŘBITOVNÍCH SLUŽEB | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

NAŘÍZENÍ Č. 1/2009 O STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH CEN SLUŽEB KREMATORIÍ A HŘBITOVNÍCH SLUŽEB

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Nařízení č. 1/2009 o stanovení maximálních cen služeb krematorií a hřbitovních služeb

Nařízení města Klatov č. 1/2009

o stanovení maximálních cen služeb krematorií a hřbitovních služeb

 

Rada města Klatov se usnesla dne 30.9.2009 v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s položkou č. 7 a 8 oddílu B výměru ministerstva financí č. 01/2009, a podle ustan. § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení města Klatov stanoví na území města Klatov maximální ceny služeb krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením, a pronájem obřadních místností, a služeb hřbitovních poskytovaných v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa.

 

 

Čl. 2

Maximální ceny za služby krematorií a hřbitovní služby

Maximální ceny  za služby uvedené v čl. 1 tohoto nařízení jsou stanoveny v ceníku – viz příloha č. 1 tohoto nařízení.

           

Čl. 3

Kontrola, sankce

Porušení tohoto nařízení se postihuje podle příslušných právních předpisů.

 

Čl. 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

Mgr. Rudolf Salvetr

starosta

 

Mgr. Věra Tomaierová                                                          

místostarostka                                                                 

 

Ing. Jan Vrána

místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desku:7.10.2009
Sejmuto z úřední desky:23.10.2009

Příloha č. 1

k nařízení města Klatov č. 1/2009, o stanovení maximálních cen služeb krematorií a hřbitovních služeb

 

CENÍK 

 

Maximální ceny za služby krematorií a za služby hřbitovní jsou stanoveny takto:

 

Ceny za služby krematorií

Použití obřadní síně (30 min) jako součást celkové služby

1580,- Kč

Zpopelnění

2100,- Kč

Zpopelnění novorozence

250,- Kč

Úřední popelnice

110,- Kč

 

 

Ceny za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa

 

za  prvních 10 let:

Jednohrob (jednohrobka)

Každé další místo – násobek stanovené ceny

1000,- Kč

Dětský hrob do 50 cm

500 ,- Kč

Místo na uložení uren do země

1000,- Kč

Výklenky (1-2 urny)

1000,- Kč

Výklenky (2-4 urny)

2000,- Kč

 

na každý další rok:

Jednohrob (jednohrobka)

Každé další místo – násobek stanovené ceny

100,- Kč

Dětský hrob do 50 cm

50 ,- Kč

Místo na uložení uren do země

100,- Kč

Výklenky (1-2 urny)

100,- Kč

Výklenky (2-4 urny)

200,- Kč

 

na dalších 5 let:

Jednohrob (jednohrobka)

Každé další místo – násobek stanovené ceny

500,- Kč

Dětský hrob do 50 cm

250,- Kč

Urnová místa do země

500,- Kč

Výklenky (1-2 urny)

500,- Kč

Výklenky (2-4 urny)

1000,- Kč

 

na dalších 10 let:

Jednohrob (jednohrobka)

Každé další místo – násobek stanovené ceny

1000,- Kč

Dětský hrob do 50 cm

500,- Kč

Urnová místa do země

1000,- Kč

Výklenky (1-2 urny)

1000,- Kč

Výklenky (2-4 urny)

2000,- Kč

 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ