VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ REJSTŘÍKY PODLE § 5, ODST. 3, ZÁK. 106/1999 SB. | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ REJSTŘÍKY PODLE § 5, ODST. 3, ZÁK. 106/1999 SB.

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Veřejně přístupné rejstříky podle § 5, odst. 3, zák. 106/1999 Sb.

Povinné subjekty, které vedou a spravují registry obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona každému přístupné, jsou tyto údaje povinny zveřejňovat v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup.

Živnostenský rejstřík, podle zák. 455/1991 Sb., §60 (odkaz)
Rejstřík honebních společenstev, podle zák. 449/2001 Sb., §28
Seznam zařízení provozovaných podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ