NĚMECKO - CHAM

CHAM
 

Uprostřed přírodního parku Horní Bavorský les v blízkosti hranice s Českou republikou leží město Cham. Jako okresní město představuje Cham centrum celého regionu a ústředí pro bohatou infrastrukturu.

Ústřední centrum Cham s 52 místními částmi leží přímo na řece Řezné. Řezná obtéká obloukem Staré město – proto je Cham „městem na zátočině Řezné“.

Cham je město s hrdou, proměnlivou historií a velkou tradicí; milé a živoucí s historicky významným centrem, trhovým a kostelním náměstím bez dopravního ruchu s krásnou kašnou, novými obytnými částmi a bohatou nabídkou pro volný čas a kulturní vyžití.

Hluboko do zdejšího regionu zasahuje atraktivita tohoto více než 1000 let starého obchodního města s jeho výhodnými nákupními možnostmi v kvalitních specializovaných obchodech a moderních obchodních domech.

Pulzující, moderní život a idylická příroda se v Chamu v žádném případě navzájem nevylučují, ale dokonce se zde jedinečným způsobem doplňují. Malá oblastní přehlídka „Přírodní ve městě Chamu“ v roce 2001 zanechala nepřehlédnutelné stopy.

Cham je v zimě i v létě oblíbeným místem pro dovolenou, jak pro aktivní návštěvníky, tak pro ty, kteří si prostě chtějí odpočinout. Zimní sporty a turistika v blízkém Bavorském lese, putování ve člunech po řece Řezné, ale také četné možnosti prohlídek památek a bohatý program kulturních a společenských akcí jsou součásti pestré nabídky, kterou rekreační oblast Cham nabízí.

Především ale je Cham rájem pro všechny rekreační cyklisty – opravdové „eldorádo“.

S více než 30 cyklistickými trasami na 1200 km cyklistických stezek nabízí okres Cham fantastické možnosti, jak se seznámit s krajem a lidmi, kulturou a zvyky – v rodinné atmosféře, na obou stranách hranice a v pestré skladbě.

Město Cham je klíčovým průmyslovým centrem v regionu, který se vyznačuje vysokou úrovní života a bydlení a přehlednou, moderní infrastrukturou. V Chamu sídlí podniky s mezinárodní působností a město se s rozšířením Evropské unie na východ od této pohraniční oblasti stalo hospodářským centrem v srdci Evropy.

Vedle Zemského úřadu jako správního okresního centra a radnice jako sídla správy města najdeme v Chamu také soud, finanční úřad, řemeslnickou komoru, zemědělský úřad, policii a pobočku agentury práce.

Nadto fungují v Chamu vedle mnoha základních škol také všechny střední školy, vysoká škola, okresní hudební škola, odborná akademie pro tvorbu ze dřeva a různá školící střediska.

Od roku 1959 je Cham také stanovištěm posádky německé armády. Za tuto dobu se Budeswehr stal cenným partnerem pro město a důležitým pilířem hospodářské struktury města.

Cham je velice živoucí město s hrdou, proměnlivou historií a velkou tradicí, s historicky významným centrem, trhovým a kostelním náměstím s kašnou, novými obytnými částmi a bohatou nabídkou pro volný čas a kulturní vyžití.


Smlouva o partnerství byla uzavřena dne 01.10.1993. 

Jménem města Klatovy - starosta  Ing. Jan Vrána.

 Jménem města Cham - starosta Leo Hackenspiel

odkaz na stránky města Cham zde

 

Partnerství s Chamem trvá již 20 let 

1. října 2013 tomu bylo dvacet let, kdy město Klatovy a německé město Cham spolu uzavřeli smlouvu o partnerství.

Partnerství měst Klatovy a Cham bylo uzavřeno 1. října 1993 za přítomnosti starosty města Ing. Jana Vrány a chamského starosty Leo Hackenspiela.  Za tu dobu vznikala nejen nová přátelství, ale také mezinárodní spolupráce, a to především na poli přeshraniční spolupráce, školství, kultury a sportu.

1. října 2013 odjela Rada města Klatov na společné připomenutí tohoto jubilea do Chamu. V historických prostorách tamější radnice proběhla za přítomnosti významných hostů oficiální část oslav. Slavnostní projevy přednesli současní starostové obou měst. Za město Cham – Karin Bucher, za město Klatovy starosta Mgr. Rudolf Salvetr.  Oba ve své řeči zavzpomínali na to, co předcházelo uzavření partnerství a podpisu smlouvy o partnerství a následovalo zhodnocení dosavadní spolupráce. Prostor pro svoje pohledy na spolupráci dostali též oba pánové, kteří stáli u samotného zrodu partnerství.

 

     
     
 

V koncertní síni chamské radnice proběhla druhá část oslav. Vystoupením místních umělců s názvem Duo Strabinger byl oficiálně program ukončen.