World Harmony Run 2011 – Světový běh harmonie v Klatovech.

World Harmony Run 2011 – Světový běh harmonie 2011

Nejdelší štafetový běh světa zavítal ve středu 25. 5. 2011 do Klatov.

Posláním tohoto nesoutěžního běhu s pochodní je posilovat atmosféru přátelství, vzájemné spolupráce a harmonie mezi lidmi nejrůznějších přesvědčení, kultur a národností.

V 9:00 hod na náměstí Míru v Klatovech slavnostně předali běžci mezinárodního týmu zástupcům města pochodeň, jakožto symbol Světového běhu harmonie. Děti z klatovských mateřských, základních a speciálních škol podpořily tuto výjimečnou akci svým zpěvem a tancem. Klatovy se tak připojily k tisícům měst a obcí z více než 100 zemí celého světa, aby podpořily myšlenku harmonie, míru a přátelství, jež se běžci s hořící pochodní snaží šířit.iSvětový běh harmonie, který založil v roce 1987 mírový filosof Sri Chinmoy, přiběhl do České republiky již po šestnácté. Letos hořící pochodeň překročila slovensko-českou hranici v pondělí 16. května a dále směřuje přes Uherské Hradiště, Mikulov, Znojmo, Slavonice, Český Krumlov, Klatovy, Karlovy Vary do Německa. Během 12 dnů urazí běžci na našem území přes 700 km.

Běh harmonie je organizován sportovci a dobrovolníky z občanského sdružení World Harmony Run. Tuto čistě nekomerční akci je možno uskutečnit jen díky spolupráci se zástupci měst a obcí, školami a sportovními kluby na trase.

     
     

   
 
 

foto: MÚ Klatovy - Jiří Tománek