NÁLEZY UHYNULÝCH VOLNĚ ŽIJÍCÍCH PTÁKŮ A DRŮBEŽE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

NÁLEZY UHYNULÝCH VOLNĚ ŽIJÍCÍCH PTÁKŮ A DRŮBEŽE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Nálezy uhynulých volně žijících ptáků a drůbeže

Nálezy uhynulých volně žijících ptáků a drůbeže – modelové řešení situace

1) V případě nálezů uhynulých vodních volně žijících ptáků v množství již od jednoho kusu a více (divoké kachny, kormorán, labuť, volavky atp.) se telefonicky oznámí nález veterinárnímu inspektorátu Klatovy Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj (dále jen KVSP). Veterinární inspektorát zajistí vlastními silami odborný a hlavně z hlediska ochrany zdraví člověka bezpečný odběr vzorku na přítomnost viru aviární influenzy (odebírá se celé tělo uhynulého ptáka=kadáver a tedy odpadá starost o odvoz do asanačního podniku).

 

2) Jestliže se bude jednat o nález uhynulých „nevodních“ druhů volně žijících ptáků (hrdličky, sýkorky, vrány atd.) v počtu 5 ks a více, tedy o hromadný úhyn volně žijícího ptactva, taktéž se případ telefonicky oznámí veterinárnímu inspektorátu Klatovy. Ten zajistí odběr vzorků viz. bod 1.

Vždy je nezbytné pro inspektora KVSP zajistit dohledatelnost kadáverů tzn. přinejmenším tel. kontakt na nálezce, označení místa nálezu, druh a množství uhynulých ptáků, nejschůdnější je osobní ukázka místa nálezu přímo nálezcem.

 

3) V případě nálezu uhynulých „nevodních“ druhů volně žijících ptáků (hrdličky, sýkorky, vrány atd.) v počtu méně než 5 ks (úřední odběr vzorků KVSP není odborně odůvodněný) je nutno postupovat dle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  veterinárního zákona,  a tedy nálezce uhynulých volně žijících ptáků oznámí nález obci a ta zajistí neškodné odstranění – nahlásí osobě provádějící sběr a svoz, v našem případě ASAVET, spol. s r.o. se sídlem Biřkov, nepřetržitá služba: tel.  376 353 100.

 

4) Pokud je nalezena uhynulá domácí drůbež, ohlásí se tento případ příslušnému inspektorátu KVSP, který rozhodne na základě podaných informací, zda jsou důvody pro odběr vzorků. Neprokáže-li se původ chovu a chovatel (nelze tedy postihnout chovatele a nařídit mu neškodné odstranění kadáverů) je povinnou osobou k zajištění sběru a odvozu uhynulé drůbeže opět obec viz bod 3.

 

Další informace: http://www.ptaci-chripka.cz 

Níže uvádíme jména, příjmení a tel. kontakty inspektorů, kteří přijímají oznámení o nálezech uhynulých ptáků a případně drůbeže:

 

Inspektorát Klatovy: ústředna – 376 310 705

MVDr. Vlastimil Liška-724 032 411

MVDr. Václav Doubek-724 030 269

 

KVSP ústřední pracoviště: ústředna – 377 333 820

MVDr. Václav Poláček-606 640 107

MVDr. Josef Hrabě-724 236 777

MVDr. Marek Svoboda-724 526 884

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ