Anketa o nejlepší provozovnu roku 2019

Město Klatovy vypisuje anketu, z níž vzejde veřejností nejlépe hodnocená provozovna v oborech: obchod, ostatní služby, restaurační zařízení.

Anketa byla slavnostně vyhlášena a zahájena při příležitosti zahájení turistické sezony a ukončena bude k 20.12.2019. Výsledky ankety budou zveřejněny v Klatovském zpravodaji, vyhlášení vítězové budou přijati vedením města na klatovské radnici v lednu 2020.

Anketa je vypsána za následujících podmínek:

Kdo může hlasovat?

  • hlasovat může široká veřejnost, trvalé bydliště nerozhoduje

Způsob hlasování

  • vyplnění anketního lístku nebo formou hlasovacích lístků v papírové podobě
  • anketní lístek bude uveřejňován v každém čísle Klatovského zpravodaje, po vyplnění jej odevzdejte do informačního centra Městského úřadu v Klatovech, uzávěrka ankety bude v prosinci 2019

Způsob vyhodnocení

  • vítězem bude provozovna s nejvyšším počtem obdržených hlasů v každé kategorii
  • každý vyplněný lístek bude slosován, vylosovaní respondenti převezmou ceny při přijetí vítězů na radnici

 

Anketní lístek ve formátu PDF si stáhněte do počítače, vyplňte a dále máte 3 možnosti jeho distribuce:

  1. Vytisknout a odevzdat do informačního centra MěÚ Klatovy
  2. Uložit a poslat mailem jako přílohu na icklatovy@mukt.cz
  3. Kliknutím na odesílací tlačítko v pravém dolním rohu anketním lístku ho odeslat mailem (v závislosti na nastavení vašeho mailového klienta)