ČLÁNEK STAROSTY MĚSTA K REGENERACI SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU Z KVĚTNOVÉHO KLATOVSKÉHO ZPRAVODAJE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ČLÁNEK STAROSTY MĚSTA K REGENERACI SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU Z KVĚTNOVÉHO KLATOVSKÉHO ZPRAVODAJE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Článek starosty města k regeneraci sídliště Pod Hůrkou z květnového Klatovského zpravodaje

Vážení spoluobčané,
v dubnovém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o zahájení přípravy projektu regenerace sídliště Pod Hůrkou. Nyní máme k dispozici výsledky ankety, která proběhla v sídlišti a na internetu v období od 1. do 20. dubna a zpracovatel projektu mohl začít vytvářet první koncepční návrh regenerace.

Na základě vašich námětů a požadavků budou v sídlišti revitalizována všechna stávající hřiště pro míčové hry, doplněna budou o další herní prvky, jako např. basketbalové koše či hrací stěny. Hřiště pro nejmenší budou upravena do moderní podoby, stranou nezůstanou ani pískoviště s lavičkami. U objektu Domova pro seniory vznikne nové hřiště s hracími a cvičebními prvky pro seniory a hřiště pro petanque.

Nejbolavějším místem v sídlišti je parkování. Celkový počet parkovacích míst dle platné normy musí být přibližně 1 300. Pro vytvoření potřebných chybějících parkovacích míst hodláme využít především obě strany stávajících komunikací Podhůrecká, Cibulkova, Nádražní, Hlávkova a Nerudova a dále stávající obslužné komunikace v sídlišti. Nechtěli bychom však narušovat parkováním zeleň ve vnitroblocích. Výjimkou bude blok domů pod restaurací Sparta, kde je situace s parkováním nejhorší a parkovací místa budou muset být vytvořena na úkor zeleně. Zásah však bude jen legalizovat stávající stav, neboť již dnes jsou auta odstavována mimo zpevněné plochy. Pozornost budeme věnovat i mobiliáři v sídlišti včetně vývěsních skříněk a reklamních panelů.

V červnu 2012 bude urbanistický záměr předložen k připomínkování příslušným odborným komisím úřadu a radě města. Zastupitelstvo města dne 26. 6. 2012 schválí definitivní podobu projektu. Předtím bychom jej chtěli projednat s vámi, občany sídliště, kterým je prioritně projekt určen, na veřejném zasedání v Kulturním domě dne 28. 5. 2012 od 17.00 hodin. V rámci diskuze budete moci vznést další dotazy, náměty a připomínky. Společnou naší snahou musí být vytvořit prostor, který po další desítky let bude sloužit potřebám obyvatel sídliště.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ