ČLÁNEK STAROSTY MĚSTA K REGENERACI SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU Z ČERVNOVÉHO KLATOVSKÉHO ZPRAVODAJE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ČLÁNEK STAROSTY MĚSTA K REGENERACI SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU Z ČERVNOVÉHO KLATOVSKÉHO ZPRAVODAJE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Článek starosty města k regeneraci sídliště Pod Hůrkou z červnového Klatovského zpravodaje

V předchozích vydáních Zpravodaje jsme vás seznámili se záměrem města vyhotovit projekt regenerace nejstaršího panelového sídliště v Klatovech. Ve spolupráci s obyvateli sídliště, kteří nám doručili nazpět anketní lístky se svými připomínkami, připravil zpracovatel projektu první ideový záměr nové podoby veřejných prostranství. Zohledňuje v něm přání obyvatel sídliště, zároveň však musí splňovat platné normy a předpisy. S obyvateli sídliště jsme se setkali 28. května 2012 na veřejném projednání záměru regenerace v Kulturním domě. Přestože účast nebyla hojná, diskuze byla bohatá a podnětná. Požadavky se značně liší nejen dle místa bydliště v sídlišti, ale také podle věkového složení rodiny. Někteří upřednostňují klidové plochy, zeleň a dostatek odpočinkových míst, jiní stojí o dětská hřiště. Za největší bolest je považována dopravní obslužnost vnitrobloků a parkování v sídlišti.

 

S ohledem na zvýšení bezpečnosti jsou komunikace ve vnitroblocích navrženy jako obytné zóny se zpomalovacími retardéry na vjezdech. V případě parkování projektant v maximální možné míře využívá pro oboustranné stání Podhůreckou, Cibulkovu, Nádražní a Nerudovu ulici. Pro jednostranné stání pak ulice Družstevní, Hlávkovu a Krátkou. Na nevyužívané ploše za Domy pro seniory vznikne parkoviště zcela nové. V případě území u stávajících řadových garáží uvažuje o přístavbě garážových stání. Počet parkovacích míst musí být cca 1300. Samozřejmostí je i řešení stání pro imobilní občany.

 

Vyhovět tomuto počtu nelze bez částečných zásahů do zeleně. Snahou bude provést kácení pouze přerostlých stromů a dřevin bránících ve výhledu v křížení komunikací. Nahrazeny budou novou výsadbou. Zhotovitel projektu nové připomínky vzešlé z veřejného projednání zapracuje do svého návrhu a po jejich projednání s dotčenými orgány (dopravní policie, hasiči) připraví konečnou verzi projektu, kterou se bude zabývat zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

 

Pracovní verze návrhu regenerace sídliště Pod Hůrkou

Pracovní verze návrhu regenerace sídliště Pod Hůrkou

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ