INFORMACE O PTAČÍ CHŘIPCE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O PTAČÍ CHŘIPCE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o ptačí chřipce

Přibližně po třech letech výskytu v Asii se současný kmen vysoce patogenní ptačí chřipky (aviární influenza, virus H5N1) rozšířil do Evropy. V říjnu 2005 byla přítomnost viru potvrzena poprvé v Rumunsku, Turecku a v evropské části Ruska. V únoru a březnu 2006 se nákaza rozšířila do dalších evropských států. Byla potvrzena především u volně žijících ptáků (zejména labutí).

Co je ptačí chřipka?

 • Ptačí chřipka (přesnější je chřipka ptáků) je virové onemocnění postihující ptáky, jehož rezervoárem je především migrující vodní ptactvo. U těchto hostitelů infekce probíhá obvykle bezpříznakově, jen výjimečně je klinicky zjevná. Zasáhne-li však drůbež (slepice, husy, krůty, kachny, krocany), může se projevit jako vysoce infekční s prakticky stoprocentní úmrtností v postiženém chovu.

 

Přenos ptačí chřipky

 • K přenosu obecně dochází především trusem nemocných ptáků, ale i infikovanými kadavery (uhynulými ptáky), infikovanou podestýlkou atp.
 • Přesnou příčinu úhynu ptáka lze zjistit pouze laboratorně.
 • Lidé se mohou infikovat pouze velmi těsným kontaktem s infikovanými ptáky či uhynulými ptáky nebo s jejich exkrety (výkaly, peří).
 • Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka.
 • Virus je ničen zahřátím nad 70°C za několik sekund.
 • Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.

 

Inkubační doba

 • Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s virem a projevem klinických příznaků. V případě ptačí chřipky H5N1 je to pouze několik dní (do jednoho týdne).

 

Příznaky ptačí chřipky u drůbeže

 • Drůbež je otupělá, má načepýřené peří, je netečná, odmítá se pohybovat.
 • Příjem krmiva je výrazně snížen, nebo zvířata nepřijímají krmivo vůbec.
 • Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata mají příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání).
 • V závislosti na stupni patogenity daného ptačího kmene (tj. na jeho schopnosti vyvolat onemocnění) může v nakaženém chovu dojít až ke 100% úhynu.

 

Nebezpečí pro člověka

 • Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení mizivá. Je třeba se vyvarovat všech zbytečných kontaktů s podezřelými a uhynulými ptáky, stejně tak s jejich exkrety (trus, peří, kontaminovaná podestýlka atd.).

 

Možnosti ochrany

 • Zásady ochrany před nákazou:
  • chránit se kontaktu s uhynulými ptáky
  • nedotýkat se ptačích výkalů
  • informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu
  • poučit děti, aby se nedotýkaly mrtvých opeřenců a nehrály si s drůbeží
  • dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží )
  • nezpracovávat nemocnou drůbež
  • při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou dbát na základní cestovatelské zásady, to je:
   • pít vodu pouze z originálních obalů,
   • konzumovat pouze tepelně opracované potraviny, - zmrzlinu konzumovat pouze z originálních obalů,
   • vyhýbat se trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici.

 

Co dělat v případě, že máte u svého drůbežího hejna podezření na infekční chorobu?

 • Informujte ihned veterinárního lékaře nebo veterinární správu. Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa. Řiďte se přesně podle instrukcí soukromého nebo úředního veterinárního lékaře.

 

V Praze dne 23. března 2006

Další informace naleznete na webových stránkách Státní veterinární správy ČR – www.svscr.cz a Ministerstva zdravotnictví – www.mzcr.cz

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ