KONCEPT PROJEKTU REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

KONCEPT PROJEKTU REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Koncept projektu regenerace sídliště Pod Hůrkou

Tvorba konceptu Projektu regenerace sídliště Pod Hůrkou se blíží do závěrečné fáze. Po veřejné projednání s obyvateli sídliště dne 28. 5. 2012 následovalo posouzení návrhu v komisi pro územní rozvoj, urbanismus a regeneraci MPZ. Náměty a připomínky byly zpracovatelem projektu zapracovány do podoby, která byla projednána Radou města dne 19. 6. 2012. Radní doporučili zastupitelům schválit koncept projektu v předložené podobě s tím, že při hlavních komunikacích by měly být minimalizovány plochy zeleně a upřednostěno vytvoření maximálního počtu parkovacích míst. Ke zvážení bude předložena varianta vybudování parkovacího domu v prostoru stávajícího parkoviště u Domova důchodců.

Zasedání Zastupitelstva města je veřejné, koná se 26. 6. 2012 od 19.00 hodin v malém sále kulturního domu. Zájemci o dané téma se mohou tohoto zasedání zúčastnit.

Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ