ZIMNÍ ÚDRŽBA V KLATOVECH A INTEGROVANÝCH OBCÍCH | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZIMNÍ ÚDRŽBA V KLATOVECH A INTEGROVANÝCH OBCÍCH
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Zimní údržba

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Zimní údržba v Klatovech a integrovaných obcích

V souvislosti s příchodem zimního období se stává znovu aktuální zimní údržba komunikací. Současný plán zimní údržby pro Klatovy a integrované obce byl zpracován a je s ohledem na dokončování nových komunikací každoročně aktualizován. (viz. Nařízení města Klatov, o plánu zimní údržby pro Klatovy a integrované obce včetně grafického znázornění).

Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích a chodnících vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka těchto komunikací a chodníků na straně druhé.

Zákon o pozemních komunikací stanovuje lhůty pro zajišťování sjízdnosti místních komunikacích a schůdnosti chodníků:

a) I. pořadí důležitosti - do 4 hodin po spadu sněhu,

b) II. pořadí důležitosti - do 12 hodin po spadu sněhu,

c) III. pořadí důležitosti - po ošetření komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.

V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek (dlouhodobé nepřetržité sněžení, srážky) se přednostně udržují pouze komunikace (vozovky a chodníky) zařazené ve třídě I.

V předcházejících létech se správci komunikací dařilo tyto lhůty zkracovat díky dobré organizaci a pořízenému technickému vybavení. V loňském roce byly všechny komunikace vždy uklizeny nejpozději do 12 hodin.

Zimní údržbu zabezpečují Technické služby města Klatov, které dle vývoje počasí vyhlásí zimní pohotovost a opětovně zřídí stálou nepřetržitou dispečerskou službu. Je možno se na ně obracet se svými požadavky na tel. 602 847 379. Technické služby mají zabezpečen dostatek kvalitní posypové soli a dostatek inertního materiálu, který bude při údržbě upřednostňován. Posypová sůl se bude používat až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Do sněhové vrstvy se nebude posyp solí provádět.

Celkem je udržováno 114 km vozovek a 97 km chodníků.

V případě napadání větší sněhové nadílky bude přistoupeno k úklidu sněhu s odvozem z plochy náměstí Míru a příjezdových komunikací k náměstí, autobusových zastávek, případně některých parkovacích a ostatních ploch k zajištění dopravní obslužnosti. V souvislosti s případným úklidem sněhu je nutno si uvědomit, že vozidla, která stojí v úzkých ulicích, mnohdy brání úklidu sněhu. Je proto nutné respektovat přechodná dopravní značení, které upozorňují na termíny úklidových prací v jednotlivých ulicích.

Při zajišťování schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce v centru města budou využity, stejně jako v loňském roce, také pracovníci zabezpečující veřejně prospěšné práce.

Pro chodce je nesmírně důležité používat obuv odpovídající povětrnostním podmínkám. Při případném úrazu a následném vymáhání finančního odškodnění je přihlíženo také k tomu, zda chodec přizpůsobil chůzi a obuv dané povětrnostní situaci, kterou mohl předvídat.

V Nařízení města jsou uvedeny i úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost nebo schůdnost odstraňováním sněhu nebo náledí. Jedná se např. o komunikaci přes les Husín v k.ú. Tajanov, nebo stezku pro pěší a cyklisty v úseku od městského parku k nádraží ČD v Lubech. Stejně tak nebudou udržovány účelové komunikace (stezky) podél tzv. „Severozápadního obchvatu Klatov“. Po těchto úsecích si pak lze při dostatku sněhu i zajezdit na běžkách.


František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

Peter Pošefka, ředitel TSMK

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ