PRAVIDLA PRO POVOLOVÁNÍ VÝKOPŮ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

PRAVIDLA PRO POVOLOVÁNÍ VÝKOPŮ
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Ostatni

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pravidla pro povolování výkopů

V zájmu zajištění kvalitního provedení obnovy krytů komunikací vydala Rada města Klatov dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, Pravidla pro povolování výkopů č. P1/2011

Součástí těchto pravidel jsou v přílohách technické podmínky pro provádění výkopů a zásypů rýh-vzorový řez zakrytého výkopu, seznam chráněných komunikací, podmínky města Klatovy pro uzavření smlouvy o budoucí smlouvě, smlouva o podmínkách vstupu na pozemky, sazebník za uložení inženýrských sítí, rámcová dohoda o užívání veřejného prostranství, která dlouhodobě řeší odstraňování havárií inženýrských sítí na pozemcích, které nejsou komunikacemi ve smyslu ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dohoda o užívání veřejného prostranství. Tyto dohody se uzavírají v případech pořádání kulturních, sportovních akcí, provádění výkopů inženýrských sítí, umisťování reklam při jednorázových akcích, atd. na pozemcích, které nejsou komunikacemi ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

 

Hospodářský odbor

MěÚ Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ