2012: OŠETŘENÍ PAMÁTNÉHO STROMU KŘIŠTÍNSKÝ KLEN 2012 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2012: OŠETŘENÍ PAMÁTNÉHO STROMU KŘIŠTÍNSKÝ KLEN 2012
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy Plzeňského kraje > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2012: Ošetření památného stromu Křištínský klen 2012

 

Akce byla realizována v sídelní části Křištín. Město realizovalo projekt v souladu se "Zásadami zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Dle vnitřní směrnice města byla zakázka přidělena přímo na základě objednávky firmě PROSTROM Bohemia s.r.o. Plzeň. Uvedená firma provedla zakázku a dodržela celkové náklady akce i termín dokončení díla. Ošetření památného stromu Křištínský klen představovalo provedení obvodového řezu a instalaci preventivních bezpečnostních vazeb.

 

Celkové výdaje projektu:    27 181,-- Kč

Období realizace:               2012

Zdroje financování:            Krajský úřad Plzeňského kraje

Název grantu:                    KP - ekologické projekty - Podpora projektů a činností v oblasti ochrany přírody a krajiny

Výše grantu:                      24 000,-- Kč

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ