2012: KAPLE - HŘBITOV - RESTAUROVÁNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK KAPLE SV. MICHAELA | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2012: KAPLE - HŘBITOV - RESTAUROVÁNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK KAPLE SV. MICHAELA
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy Plzeňského kraje > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2012: Kaple - hřbitov - restaurování vnitřních omítek Kaple sv. Michaela

 

Předmětem projektu bylo restaurování vnitřních omítek presbytáře kaple sv. Michaela Archanděla na hřbitově v Klatovech. Byly odkryty původní omítky v interiéru presbytáře kaple sv. Michaela Archanděla. Dále bylo provedeno lokální předzpevnění nejvíce zdegradovaných částí výzdoby a celoplošné očištění. Vzhledem k zachovalosti malířské výzdoby bylo v plném rozsahu provedeno odkrytí a komplexní zrestaurování nástěnných maleb do podoby, jenž se svým vyzněním přiblíží podobě původní malířské výzdoby kaple. Byla provedena hloubková injektáž dutin v omítkové vrstvě, defekty v barevné vrstvě byly vytmeleny. Rozsah tmelů přitom respektoval dochovanou podobu originálu, byly vytmeleny trhliny v omítkové vrstvě, jednotlivé peky jakož i rozsáhlé defekty a chybějící partie omítkové vrstvy. Součástí restaurátorského zásahu bylo provedení barevné retuše poškozených a následně vytmelených míst. Do vlastní barevné výmalby na obvodových stěnách kaple, jakož i textových polí retuší nebylo nikterak zasahováno.

 

Celkové výdaje projektu:    426 720,-- Kč vč. DPH

Období realizace:               02/2012 - 09/2012

Zdroje financování:            Krajský úřad Plzeňského kraje

Název grantu:                    Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nemov. kulturní památky nebo národní

                                         kulturní památky

Výše grantu:                      150 000,-- Kč

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ