2012: DÚR + DSP - KLATOVY, PLÁNICKÁ ULICE - ZOKRUHOVÁNÍ VODOVODU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2012: DÚR + DSP - KLATOVY, PLÁNICKÁ ULICE - ZOKRUHOVÁNÍ VODOVODU
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy Plzeňského kraje > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2012: DÚR + DSP - Klatovy, Plánická ulice - zokruhování vodovodu

 

Výstupem projektu je zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentace pro stavební povolení. V křižovatce ulic Čapkova a Nuderova se nachází veřejný vodovodní řad, který je součástí vodovodního systému města Klatovy. Vodovod v této lokalitě nebyl zokruhován a v ulici Čapkova je ukončen podzemním hydrantem. Pro zajištění zokruhování bylo navrženo prodloužení vodovodu z důvodu zlepšení poměrů ve vodovodní síti a důvodu zásobování odběratelů v napojených lokalitách (Čínov, Slavošovice) v období oprav na stávajícím vodovodu v ulici Plánická. Byla navrženo prodloužení potrubí z TLT DN 80 v délce cca 40 m včetně osazení vodovodních armatur.

 

Celkové výdaje projektu:    48 000,-- Kč vč. DPH

Období realizace:               02/2012 - 12/2012

Zdroje financování:            Krajský úřad Plzeňského kraje

Název grantu:                    Podpora projektů zásobování pitnou vodou

Výše grantu:                      20 000,-- Kč

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ