2012: METROPOLITNÍ SÍŤ KLATOVY - II. ETAPA | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2012: METROPOLITNÍ SÍŤ KLATOVY - II. ETAPA
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy Plzeňského kraje > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2012: Metropolitní síť Klatovy - II. etapa

 

Výstavba II. etapy metropolitní sítě se uskutečnila od května 2012 do listopadu 2012. Vlastní realizaci předcházelo zpracování projektové dokumentace na základě Smlouvy o dílo ze dne 4. 5. 2012. Realizace akce proběhla v souladu s vydaným územním rozhodnutím, pravomocným dne 28. 8. 2012. Dílo bylo předáno zápisem o odevzdání a převzetí a do uvedeného termínu 10. 12. 2012 byly odstraněny drobné vady a nedodělky.

Projekt řešil umístění nových chrániček pro metropolitní optickou datovou síť města Klatovy a propojení vybraných objektů ve vlastnictví města Klatovy a Plzeňského kraje pro zajištění přístupu k datovým zdrojům, možností vzájemné komunikace a sdílení dat mezi jednotlivými připojenými objekty.

II. etapa metropolitní sítě bude sloužit pro potřeby v oblasti informačních a komunikačních technologií pro místní veřejné správy, krajské a státní instituce, obyvatelům i návštěvníkům města Klatovy.

V rámci metropolitní sítě budou poskytovány  následující služby:

- připojení do KIVS

- internetová konektivita

- datové a hlasové služby

- sdílení datového prostoru-zálohování

- kamerový systém městské policie

 

Celkové výdaje projektu:    2 781 842,90 Kč včetně DPH

Období realizace:               05/2012 - 12/2012

Zdroje financování:            Krajský úřad Plzeňského kraje

Název grantu:                   Podpora systémové výstavby a financování datových úložišť                                                                    veřejné správy na území Plzeňského kraje

Výše grantu:                     1 750 000,-- Kč

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ