VYLEPOVÁNÍ PLAKÁTŮ NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY JE ZAKÁZÁNO | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VYLEPOVÁNÍ PLAKÁTŮ NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY JE ZAKÁZÁNO
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Ostatni

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Vylepování plakátů na autobusové zastávky je zakázáno

Hospodářský odbor MěÚ v Klatovech si dovoluje upozornit na to, že ve městě a integrovaných obcích města Klatov nelze provádět vylepování plakátů, inzerátů apod. na plochách ve vlastnictví města mimo míst k tomu určených (plakátovacích ploch).

 

Výše uvedené jednání konkrétně řeší článek 3, odstavec 6 Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 8/2005, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství.

 

K takovému neoprávněnému vylepování dochází zejména při pořádání sportovních či kulturních akcí, a to nejčastěji na prosklené autobusové zastávky, případně na sloupy veřejného osvětlení apod. Takto vylepené plakáty mimo jiné po určité době užívání působí nevzhledným dojmem a kazí tím pěkný vzhled města.

 

Podle § 46, odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. V odst. 3 je uvedeno, že za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 30 000 Kč, spolu s pokutou lze osobě provádějící výlep uložit i zákaz pobytu.

 

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ