AKCE REALIZOVANÉ HOSPODÁŘSKÝM ODBOREM V RÁMCI OPRAV A ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2013 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

AKCE REALIZOVANÉ HOSPODÁŘSKÝM ODBOREM V RÁMCI OPRAV A ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2013
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Akce realizované hospodářským odborem v rámci oprav a údržby pozemních komunikací v roce 2013

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně realizuje opravy a údržby na úseku pozemních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích města. Jednotlivé opravy jsou každý rok schvalovány jmenovitě Radou města Klatov.

Pro rok 2013 byly na údržbu komunikací vyčleněny finanční prostředky ve výši 13 mil. Kč.

Za tyto prostředky byla celoplošně opravena celá řada chodníků a vozovek.

V Klatovech byly opraveny vozovka a chodníky v ulici U Zastávky, vozovka a chodníky v ulici Bezručova, část vozovky a chodníků v ulici Dragounská v úseku U Zastávky-Studentská, pravostranný chodník v ulici Dobrovského u letního kina, chodník k zadnímu vchodu MŠ z Wolkerovy ulice, chodníky včetně veřejného osvětlení ve vnitrobloku čp. 407-409 Wolkerovy ulice, vozovka ve vnitrobloku čp. 332,333 Tyršovy ulice, vozovka včetně odvodnění ve vnitrobloku čp. 463 Vrbovy ulice, dva chodníku včetně úpravy bezbariérové příjezdové rampy k čp. 809 v Cibulkově ulici, vozovka ve slepé části Neumannovy ulice, vozovka včetně vjezdů před garážemi v Nuderově ulici, pravostranný chodník v části Měchurovy a v části Neumannovy ulice, dále jednostranné chodníky v částech ulic Mánesova, Podhůrecká a Tolstého. Byly vybudovány dvě nové autobusové zastávky MHD v ulicích Zahradní a Procházkova, byl opraven protiskluzný povrch lávky
u průmyslové školy.

Zároveň došlo k vybudování nového autobusového přístřešku na zastávce „u parku“.

Nový autobusový přístřešek byl vybudován též v obci Dehtín ve směru na Plzeň.

V obci Střeziměř byl proveden nový povrch vozovky včetně odvedení dešťových vod k čp. 12.  K úpravě povrchu došlo též na propojující komunikaci pod hřbitovem v obci Štěpánovice.

V obci Pihovice byl opraven povrch komunikace vedoucí k bývalé pískovně.


Město si uvědomuje, že stávající stav chodníků a vozovek není stále ještě podle jeho představ, proto i pro rok 2014 uvolní ze svého rozpočtu nemalé finanční prostředky na jejich celkovou opravu.

František Kocfelda

vedoucí HO MěÚ Klatovy

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ